ตกปลาที่ท่าชนะ

ตกปลาที่ท่าชนะ

อ่าวท่าชนะ อยู่ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหาดที่มีความยาวของพื้นที่ติดทะเลยาวร่วม 100 กิโลเมตร กินพื้นที่หลายตำบลเริ่มตั้งแต่ตำบลคันธุลี ตำบลท่าชนะ และตำบลวัง สามารถตกปลาชายฝั่งก็ได้ หรือจะเลือกนั่งเรือไปตกปลาที่แนวหินกองหรือปะการังเทียมและบริเวณทุ่งปะการังก็ได้ โดยเฉพาะการนั่งเรือไปตกปลาอินทรีหรือปลาเก๋าในอ่าวท่าชนะเป็นบริการเรือนำเที่ยวของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการตกปลาจะชอบมาก