รับจัดงานโชว์แสดงบอลลูน

รับจัดงานโชว์แสดงบอลลูน

อาร์เคเอทัวร์ (RKA TOUR)  ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูน  รับจัดงานแสดงบอลลูนโชว์ , งานอีเว้นท์บอลลูน , งานบอลลูนโชว์เฟสติวัล ,  นำนักท่องเที่ยวขึ้นบอลลูน   และบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบอลลูน

งานแสดงโชว์บอลลูน ราคาเริ่มต้นที่วันละ 8,500 บาท/บอลลูน 1 ลูก กรณีใช้บอลลูนรับผู้โดยสารด้วย มีเงื่อนไขเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ขึ้นลงของบอลลูน  โดยมีเงื่อนไขการบริการดังนี้

สนใจนำบอลลูนไปโชว์และจัดแสดงบอลลูนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  โปรดประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่การบินชั่วคราวสำหรับบอลลูนชนิดที่นำนักท่องเที่ยวโดยสารบอลลูนขึ้นฟ้าด้วย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 065-429-9049

สอบถามและจองกิจกรรม