รับจัดงานแสดงบอลลูน

รับจัดงานแสดงบอลลูน

อาร์เคเอทัวร์ (RKA TOUR) ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูนเปิดให้บริการรับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน , งานบอลลูนเฟสติวัล , บอลลูนพานักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพบนฟ้า , และการแสดงโชว์ของบอลลูนมินิ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบงานและการจัดแสดงโชว์บอลลูน รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อขึ้นลงของอากาศยาน(ชั่วคราว)

รับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน

รับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน

รับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน

รับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน

ราคาเริ่มต้นสำหรับการแสดงโชว์บอลลูน

  • การโชว์บอลลูนเพื่อนำนักท่องเที่ยวลอยขึ้นบนฟ้าไปกับบอลลูน ราคาเริ่มต้นที่วันละ 100,000 บาท/ลูก

  • การโชว์บอลลูนชนิดลอยโชว์อย่างเดียว ไม่นำนักท่องเที่ยวขึ้นฟ้าไปกับบอลลูน ราคาเริ่มต้นที่วันละ 30,000 บาท/ลูก

  • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พักของคณะทำงาน

สนใจนำบอลลูนไปจัดแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โปรดประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วัน ทั้งนี้เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่การบิน โดยเฉพาะบอลลูนชนิดที่นำนักท่องเที่ยวลอยขึ้นบนฟ้าด้วย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ ID LIne: เบอร์โทร 0846259929