รับแสดงบอลลูนโชว์ , กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบอลลูน

อาร์เคเอทัวร์ (RKA TOUR)  ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูน  บริการแสดงโชว์บอลลูนแฟนซีส่งเสริมการท่องเที่ยว , จัดงานอีเว้นท์ด้วยบอลลูน , งานบอลลูนเฟสติวัล  และให้ได้สัมผัสประสบการณ์การขึ้นบอลลูนชมเมือง

แสดงโชว์บอลลูน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบอลลูน

ให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ขึ้นบอลลูน

บอลลูน เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างความคึกคักและดึงดูดคนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมชมงานได้เป็นอย่างดี เป็นกระแสอีเว้นท์สร้างกระแสการท่องเที่ยวให้พื้นที่ได้เป็นที่รู้จักรวมถึงสร้างการตอบรับสร้างยอดผู้ที่เดินทางไปร่วมงานได้เป็นอย่างดี

การนำบอลลูนไปส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้จัดงานต้องทราบข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะนำบอลลูนไปจัดแสดงโชว์ เช่น

บอลลูนที่จัดแสดงหรือโชว์ จะมี 2 ขนาด ดังนี้

การแสดงโชว์บอลลูนจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  โดยมีเงื่อนไขการบริการดังนี้

สนใจนำบอลลูนไปโชว์และจัดแสดงบอลลูนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  โปรดประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่การบินชั่วคราวสำหรับบอลลูนชนิดที่นำนักท่องเที่ยวโดยสารบอลลูนขึ้นฟ้าด้วย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

สอบถามและจองกิจกรรม