ร่วมแถลงข่าวงาน Sport Event สุราษฎร์ธานี 2566

ร่วมแถลงข่าวงาน Sport Event สุราษฎร์ธานี 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ ได้รับเกียรติจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปร่วมเปิดตัวแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งงานเปิดโลกทะเลท่าชนะที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ที่อำเภอท่าชนะก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

โดยในงานแถลงข่าวกิจกรรม Sport Event  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกิจรรมที่นำเสนอต่อสื่อมวลชนดังนี้

12 กุมภาพันธ์ 2566 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ที่สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มีนาคม 2566  จะเป็นกิจกรรมวิ่ง สาด สี ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอนสัก  

17 – 19  มีนาคม 2566 งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 มีนาคม 2566 กิจกรรม ปั่น พาย ที่บริเวณหาดนางกำ อำเภอดอนสัก โดยการปั่นจักรยานทัวร์ริ่ง ระยะ 42 กิโลเมตรและกิจกรรมพายซัพบอร์ดชมความสวยงามของทะเลดอนสัก 

ในการแถลงข่าวในส่วนของงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ได้มีตัวแทนของคณะผู้จัดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ จำนวน 3 ท่านคือ นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ จากบริษัทร้อยเกาะแอดแวนเจอร์ จำกัด , นายนฤเทพ นิยมทองจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา และนายสามารถ ทองวิเศษจากทีมงาน RK Rush เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวในส่วนงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ซึ่งสรุปสารสำคัญได้ดังนี้ 

 1 จัดอบรมให้ความรู้และขึ้นทะเบียนสอบใบอนุญาตใช้เรือ  ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียด

2 ตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์เรือที่เข้าร่วมแข่งขันให้ฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียด

3 กิจกรรมแข่งขันตกปลา ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท กลุ่มเรือประมง และกลุ่มเดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง ชิงรางวัลมากมาย อ่านรายละเอียด

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023