ประเภทของปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัล
งานเปิดโลกทะเล 2023

ประเภทของปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัล  งานเปิดโลกทะเล 2023

ปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัลการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 จำแนกตามประเภทของการแข่งขัน  ดังนี้

ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท และเรือประมง ตัดสินกันที่ปลาเกมส์ 10 ชนิด แบ่งรางวัลตามประเภทของเรือที่เข้าแข่งขัน  โดยทุกประเภทปลาเกมส์ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยรางวัล  โดยปลาทั้ง 10 ชนิด ได้แก่  ปลาอินทรี  , ปลาช่อนทะเล  , ปลาสาก  , ปลาเสียดหรือปลาสละ  ,  ปลาทูน่า(ลองเทล) , ปลาอังเกย , ปลาซี่คลอง  , ปลาโฉมงาม , ปลากระเบน และ ปลาสร้อย 

หมายเหตุ นอกจากรางวัลปลาเกมส์แล้ว ในกลุ่มนักตกปลาด้วยเรือสปีดโบ๊ทยังมีรางวัลพิเศษอีกด้วย 

กติกาสำหรับผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท และกลุ่มเรือประมง 

ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือคายัคและเดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง ไม่จำกัดชนิดของปลา แต่ปลาที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป

รางวัลพิเศษ

ปลาอินทรี

ปลาช่อนทะเล

ปลาอังเกย

ปลาเสียด

ปลาทูน่า

ปลาสาก

รางวัลปลาเกมส์รวมมากที่สุด มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขันประเภทเรือละ 2 รางวัล และ มีรางวัลไต๋เรือดีเด่น 2 รางวัล

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023