ประเภทของการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

ประเภทของการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ วันที่ 18 -19 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาตกปลาในงานเปิดโลกทะเลที่ท่าชนะ  แบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขันดังนี้

1 เรือสปีทโบ๊ท ทีมละไม่เกิน 4 คนไม่รวมไต๋เรือ ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท ฟรีเสื้องานคนละ 1 ตัว
2 เรือหางยาวและเรือประมง ทีมละไม่เกิน 4คน ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลาคนละ 1 ตัว ตัว
3  เดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง ค่าสมัครคนละ 600 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 1 ตัว

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จะได้รับคูปองอาหารมูลค่า 100 บาทสำหรับใช้ในร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมในงานเลี้ยง และได้รับประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุให้ด้วย หากต้องการเสื้องานตกปลาเป็นที่ระลึกเพิ่มเติม มีจำหน่ายตัวละ 350 บาท

เงื่อนไขสำหรับการแข่งขันตกปลาแต่ละประเภท

นักกีฬาที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถตกปลาได้ ห้ามไต๋ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนักกีฬาตกปลาและผู้ติดตามตกปลาเด็ดขาด และปลาทุกตัวที่จะนำมาขึ้นชั่งต้องมีคลิบขณะตกปลามายืนยันกับกรรมการ หากพบเห็นการทำผิดกติกาต้องโดนตัดสิทธิ์ทันที 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตกปลาต้องทราบ

1 กัปตันเรือ/ไต๋ ต้องตรวจเช็คความพร้อมของเรือก่อนการแข่งขัน หากพบว่าเรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันได้ กรรมการมีสิทธ์ให้ทำการแก้ไข หรือหากเห็นว่าไม่มีความปลอดภัยเพียงพอมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้
2 ในขณะทำการแข่งขันหากเรือเกิดเสียหรือมีเหตุสุดวิสัย ผู้แข่งขันต้องนำปลามาขึ้นชั่งโดยนำธงหมายเลขประจำเรือ และปลาที่จะนำมาขึ้นชั่ง พร้อมตัวแทน 1 คน มากับเรือลำอื่นได้
3 นักกีฬาตกปลาต้องใช้อุปกรณ์ตกปลาตามมาตรฐานสากล (ห้ามใช้สายมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้จัดว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาตกปลาเด็ดขาด)
4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุอื่นใดอันเกิดจากการเข้าร่วมแข่งขัน
5 การชั่งปลาเริ่มชั่งตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. หากเรือลำใหนมาชั่งปลาไม่ทันในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธ์ในการขึ้นชั่งปลา

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023