ประชุมและเสวนาเปิดตัวงาน เปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

ประชุมและเสวนาเปิดตัวงาน เปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 

วันที่ 30 มกราคม 2566 ชมรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี , วิทยาลัยการอาชีพไชยา , บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์  จำกัด , ทสปช. กอรมน. ภาค ๔ , บริษัท เอ็น.อาร์. ออโตซีท จำกัด , ทีมงาน RK Rush , ร้านเกรียงไกรฟิชชิ่ง , ท่าชนะนิวส์ และ บริษัท บอร์นทูบีโปรดักชั่น จำกัด ได้จัดประชุมเสวนาและเปิดตัวโครงการเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการจัดประชุมและเสวนาเปิดตัวงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจากนายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดงานเปิดตัวและเสวนา แม้ท่านจะติดงานราชการที่ต่างจังหวัดก็ยังสละเวลามาต้อนรับผู้ร่วมงานทางระบบออนไลน์และได้มอบหมายให้นายนายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นตัวแทนของวิทยาลัยการอาชีพไชยาในการให้การต้อนรับและร่วมงานเสวนาครั้งนี้

ในการประชุมเสวนาเปิดตัวงานเปิดโลกทะเลท่าชนะครั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากนายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งทำให้การทำงานของคณะทำงานสะดวกและราบรื่นขึ้นมากรวมทั้งได้ให้แนวคิดในการจัดงานที่มาตรฐานและดีมากขึ้น 

ได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากนายอาทร ย้อยญาติ หัวหน้าภาค ทสปช. กอรมน. ภาค ๔ มาเป็นผู้ดำเนินการจัดประสุมและเสวนาครั้งนี้ 

ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาอีกหลายท่านตามรายนามด้านล่าง โดยมีนางปุญญิศา สุวรรณ จากท่าชนะนิวส์ และบริษัท บอร์นทูบีโปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสื่อหลักที่เคยทำให้มหกรรมงานว่าวนานาชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 1 และ 2 และงานบอลลูนเฟสติวัลที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโด่งดังเป็นพลุแตก มาเป็นผู้ถ่ายทำรายการหลักในการประชุมเสวนาครั้งนี้ และจะเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดเผยแพร่กิจกรรมในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ด้วย

นายสมชาย เสมมณี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายณรงค์ หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
กรรมการผู้จัดการ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

นายอาทร ย้อยญาติ
หัวหน้าภาค ทสปช. กอรมน. ภาค ๔

นายจำนันท์ จางวางสาย
ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท เอ็น.อาร์. ออโตซีท จำกัด

นายสามารถ ทองวิเศษ
RK Rush
Mr. IT Solotions

นายสายธาร ทัพธานี
ผู้จัดการ ร้านเกรียงไกรฟิชชิ่ง

นายนฤเทพ นิยมทอง
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

นางปุญญิศา สุวรรณ
ท่าชนะนิวส์

นายนพรัตน์ ข้ามสมุทร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บอร์นทูบีโปรดักชั่น จำกัด

บัดนี้งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ที่จะจัดให้มีการแข่งขันตกปลาที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมในงานแข่งขันตกปลาเปิดโลกทะเลท่าชนะตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันตกปลาเป็น 3 ประเภทคือ

โดยมีกิจกรรมพิเศษ ที่ทำให้การแข่งขันตกปลาในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะไม่เหมือนที่ไหนที่เคยจัดมาก่อนคือ นอกจากนักกีฬาตกปลาจะได้สนุกกับปลาเกมส์หลากหลายชนิดแล้วนักกีฬาตกปลาที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ยังได้สิทธิ์ในการร่วมอบรมความรู้ในการบำรุงรักษาและข้อกฎหมายในการใช้เรือรวมทั้งได้สิทธิพิเศษ 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023