ปชส.งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 
รายการแหลงข่าวชาวใต้ ทาง NBT

ปชส.งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 
ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ช่วงแกะประเด็นทาง NBT สุราษฎร์ธานี  

กิจกรรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ที่หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นหนึ่งในการนำกีฬามาผนวกกับการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ มหกรรมกีฬา 2 มหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่ "Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2022" ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนในท้องถิ่นช่วยกันผลักดันเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ ต้องขอบคุณความเอื้อเฟื้อของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี ที่นำกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ไปประชาสัมพันธ์ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ในช่วงแกะประเด็น ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ในช่วงระหว่างเวลา 09.30 -10.00 น. เพื่อให้กิจกรรมนี้ได้รับรู้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 มีตารางกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 อบรมข้อกฏหมายและวิธีการใช้เรืออย่างปลอดภัย รวมทั้งสอบขึ้นทะเบียนทำใบอนุญาตใช้เรือ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เริ่มแข่งขันตกปลา

วันที่ 19 มีนาคม 2566 จบการแข่งขันและมอบรางวัล 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023