บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เรือเร็วฟรี ในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เรือเร็วและเจ็ทสกีฟรี ในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

ทีมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา , ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ และภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทและเจ็ทสกี ให้บริการพิเศษตรวจเช็คเครื่องยนต์เรือเร็วและเจ็ทสกีให้ฟรีแก่ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันตกปลาในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ  2023

สิทธิพิเศษสำหรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันกีฬาตกปลาในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้และขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตใช้เรือทั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องให้กับผุ้ที่สนใจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของเรือเร็วสปีดโบ๊ทและเจ้ทสกีที่เข้าร่วมแข่งขันนำเรือเร็วและเจ็ทสกีเข้ารับการตรวจสภาพของเครื่องยนต์จากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1 เครื่องยนต์เรือเร็วที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ ในวันที่ 18 มีนาคม 2566  จะได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนี้

2 การตรวจเช็คเครื่องยนต์เรือเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญ จะดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับคิวในวันเวลาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตกปลา (สมัครก่อนได้คิวตรวจก่อน) โดยจะให้บริการตรวจเช็คเรือฟรีในวันที่ 17 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (คาดว่าจะได้ประมาณ 10-15 ลำเท่านั้น) คิวที่เลยเวลาที่กำหนดขอตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการตรวจสภาพฟรีในวันดังกล่าว

3 รายการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรีครั้งนี้ จำกัดเฉพาะการตรวจเช็คตามรายการที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมถึงการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023