กติกาการแข่งขันตกปลาในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท

กติกาการแข่งขันตกปลาในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

การแข่งขันกีฬาตกปลาในงานเปิดโลกทะเลที่ท่าชนะ ในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท จำกัดนักกีฬาตกปลาไม่เกินลำละ 4 ท่านไม่รวมไต๋เรือ  รับฟรีเสื้องานตกปลาคนละตัว , คูปองทานอาหารในงานเลี้ยงมูลค่า 100 บาทคนละ 1 ใบ และถ้าสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิ์คูปองลุ้นรางวัลจากผู้สนับสนุน คนละ 1 ใบ (ถ้ามีผู้ติดตามคิดเพิ่มคนละ 500 บาท)

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันตกปลาในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท   ตัดสินกันที่ปลาเกมส์ 10 ชนิด แบ่งรางวัลตามประเภทปลาเกมส์ เป็นรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยปลาทั้ง 10 ชนิด ได้แก่

หมายเหตุ ถ้ามีผู้สมัครในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ทน้อยกว่า 60 ทีม จำนวนเงินรางวัลจะมีการปรับลดลง 

รางวัลพิเศษ ในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันด้วยเรือสปีดโบ๊ท

หมายเหตุ ถ้ามีผู้สมัครในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ทน้อยกว่า 60 ทีม จำนวนเงินรางวัลจะมีการปรับลดลง

กติกาสำหรับผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท

* ปลาเกมส์ ที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนักตัวละ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
* ปลากระโทงร่มหรือกระโทงเทง ที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนักตัวละ 5 กิโลกรัมขึ้นไป
* การชั่งปลาจะใช้หน่วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 2.99 กิโลกรัม
* นักกีฬาตกปลาต้องใช้อุปกรณ์ตกปลาตามมาตรฐานสากล (ห้ามใช้สายมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในอุปกรณ์กีฬาตกปลาเด็ดขาด)
* การตัดสินผู้ที่ตกปลาที่น้ำหนักมากกว่าเป็นผู้ชนะ  หากน้ำหนักเท่ากันผู้ที่ส่งชั่งก่อนเป็นผู้ชนะ
* เกณฑ์ตัดสินปลารวม  ไม่จำเป็นต้องติดรางวัลปลาเกมส์ทุกตัว แค่มีชนิดปลาเกมส์มากสุดคือผู้ชนะ ถ้ามีจำนวนชนิดเท่ากันตัดสินที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ แต่ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่เวลาขึ้นชั่งก่อนชนะ
* ปลาที่ชนะรางวัลทุกตัว เมื่อจบรายการโชว์ปลาก็จะคืนให้ผู้เข้าแข่งขัน
* ปลาที่ไม่ติดรางวัล อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำกลับคืนไปได้เลยหลังการชั่งน้ำหนักเสร็จ

* เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตกปลา ห้ามไต๋เรือและผู้ติดตามช่วยตกปลาเด็ดขาด  และต้องมีคลิปวีดีโอที่ตกปลามายืนยันกับกรรมการด้วย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมแข่งขันตกปลาและอบรมทำใบนายท้ายเรือได้ และสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่​  โทร. 098-423-3021  (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023