จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอะไรมากกว่าสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้คนในพื้นที่ แต่เป็นการเชิญชวนให้คนต่างถิ่นได้รู้จักพื้นที่และก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมหลากหลายรูปแบบสร้างเม็ดเงินให้สะพัดและหมุนดเวียนในท้องถิ่นมหาศาลอย่างที่คิดไม่ถึง 

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เรามีทีมงานให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้แก่ การจัดงานบอลลูนเฟสติวัล การจัดมหกรรมงานว่าวนานาชาติ  การจัดงานแสดงแฟนซีสวยงาม การจัดงานวิ่งทั้งในรูปแบบแข่งขันและสันทนาการ การจัดแข่งกีฬาตกปลา เป็นต้น โดยมีรูปแบบแนะนำดังนี้