บ้านช้างเขาสก

บ้านช้างเขาสก สุราษฎร์ธานี

บ้านช้างเขาสก เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ไปดูวิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่ทำงานเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ชวนนักท่องเที่ยวไปดูการเลี้ยงช้าง ให้อาหารช้าง และสนุกกับการอาบน้ำกับช้าง แล้วนั่งช้างเดิมชมธรรมชาติของป่าชายขอบของอุทยานแห่งชาติเขาสกรอยต่อระหว่างอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอกะปงของจังหวัดพังงา

บ้านช้าง เขาสก

ให้อาหารช้าง เขาสก

อาบน้ำให้ช้าง เขาสก

นั่งช้างเที่ยว เขาสก

บ้านช้าง ที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกิจกรรมแนะนำดังนี้

  • อาบน้ำและป้อนอาหารช้าง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ราคาคนละ 500 บาท สมาชิก Bartersmart สามารถใช้ 300 Point และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 200 บาท จำกัดวันละ 2 สิทธิ์

  • นั่งช้างเที่ยวบริเวณขอบชายป่าเขาสก ใช้เวลาไปกลับประมาณ 50 นาที ราคาคนละ 500 บาท สมาชิก Bartersmart สามารถใช้ 300 Point และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 200 บาท จำกัดวันละ 2 สิทธิ์

  • นั่งช้างเที่ยวและอาบน้ำช้าง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ราคาคนละ 500 บาท สมาชิก Bartersmart สามารถใช้ 300 Point และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 200 บาท จำกัดวันละ 2 สิทธิ์

หมายเหตุ ช้าง 1 เชือก สำหรับลูกค้าขั้นต่ำ 2 ท่าน ส่วนอาหารป้อนช้างลูกค้าซื้อเอง ติดต่อใช้บริการเที่ยวบ้านช้างเขาสก สุราษฎร์ธานีได้ที่ โทร. 084-625-9929