วงดนตรี เพื่อนนายพล

กำเนิดองค์ตากสิน

Hoist Away

ถิ่นงามสามสมอ

ปางอุ๋ง

กำเนิดองค์ตากสิน(ผู้หญิงร้อง)

รอเธอริมฝั่งตาปี