ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

Greenpower ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

กรีนพาวเวอร์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองไม่ได้ยาก ตัวแอดมินหรือผมเองทำธุรกิจขายโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย โดยใช้ชื่อธุรกิจพลังงานทางเลือกว่า กรีนพาวเวอร์ ได้สร้างสำนักงานเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองแบบ 100% จากโซล่าเซลและังหันลมผลิตไฟฟ้า มีสำนักงานและออฟฟิศเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทางเลือกได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อยู่ที่ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัททัวร์นำเที่ยวร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ในปัจจุบัน

กรีนพาวเวอร์และร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลและกังหันลม

หลังคาออฟฟิศติดตั้งแผงโซล่าเซล

เป็นออฟฟิศใช้ไฟฟ้าธรรมชาติ 100%

สาระและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กรีนพาวเวอร์ ประกอบธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร ขายสินค้าคุณภาพ และติดตั้งด้วยระบบมาตรฐานเน้นการใช้งานจริงจรังแบบยาวๆ เป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้ตัวเอง แม้นว่าจะต้องลงทุนสูงในการเริ่มต้นแต่ก็ใช้งานได้นานหลายสิบปีสามารถคืนทุนในเวลาไม่นานและที่สำคัญเป็นระบบที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนักแทบไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากการติดตั้งแล้ว เสมือนว่าหลังจากติดตั้งทั้งโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เป็นระบบมาตรฐานแล้วเราจะมีไฟฟ้าใช้งานฟรีกันยาวไปเลยทีเดียว

สนใจสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือกทั้งโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือกอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 089-025-9929