สมุนไพรน่ารู้ ที่อยู่รอบบ้าน

สมุนไพรน่ารู้จัก ที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน

ต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรที่ขึ้นอยู่รอบๆ บ้าน ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักสมุนไพรไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาโบราณที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมายาวนาน จนกระทั่งได้เสื่อมความนิยมไปเพราะรัฐไปส่งเสริมเฉพาะการแพทย์แผนตะวันตกเพียงอย่างเดียว จนมาไม่นานมานี้ที่การแพทย์แผนไทยเริ่มได้รับความสนใจอีกครั้งกับแนวทางพึ่งพาตนเองของคนบางกลุ่ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมุนไพรแม้มีประโยชน์อยู่มากแต่ก็ต้องใช้ให้เป็นและถูกวิธีไม่อย่างนั้นก็อาจเกิดโทษขึ้นมาได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนใช้สมุนไพรรักษาโรคก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนหรือปรึกษาแพทย์แผนไทยเสียก่อนจะดีที่สุด ไปดูกันว่ารอบบ้านเรามีสมุนไพรอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้าง