อบรมทำใบนายท้ายเรือ งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ

อบรมทำใบนายท้ายเรือ งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

ทีมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ทำงานร่วมกับ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ , วิทยาลัยการอาชีพไชยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงาน มีกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทะเลไทย ในพื้นที่อ่าวท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

ในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 เรามีกิจกรรมพิเศษ เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เรืออย่างถูกกฎหมาย และการใช้เรือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลา โดยมีการจัดอบรมเทคนิคการใช้เรืออย่างปลอดภัยและข้อกฏหมายการเดินเรือเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยหัวข้อความรู้เพื่อทำใบอนุญาตใช้เรือ(นายท้ายและช่างเครื่อง) ที่จะอบรมในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบด้วย

  • วิชาการเรือ การดูแลบำรุงรักษาเรือเบื้องต้น

  • การใช้เรือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • การแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  • กฎหมายการเดินเรือ

  • สอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใช้เรือ (ใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์)

เอกสารที่ใช้สำหรับอบรมเพื่อทำใบอนุญาตนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 7 ใบ

  • เงินลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท จำแนกเป็น ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ , ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง , ค่าตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่ารับรองเอกสาร , ค่าจัดส่งใบอนุญาต เป็นต้น

หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 100 ท่าน ตามลำดับที่สมัครลงทะเบียนเท่านั้น

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ

  • อบรมเพื่อทำใบอนุญาตใช้เรือ (ใบนายท้ายและช่างเครื่อง จำกัดที่ 100 ท่าน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

  • บริการตรวจเช็คสภาพเรือโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ตามลำดับคิวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

  • กิจกรรมแข่งขันตกปลา ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่​ โทร. 098-423-3021 (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023