ประเภทของปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัล
งานเปิดโลกทะเล 2023

ประเภทของปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัล งานเปิดโลกทะเล 2023

ปลาเกมส์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัลการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 จำแนกตามประเภทของการแข่งขันรวม 64 รางวัล

ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท เรือเร็วขนาดเล็ก เรือประมง และเจ็ทสกี ตัดสินกันที่ปลา 5 ชนิด แบ่งรางวัลตามประเภทของเรือที่เข้าแข่งขัน รวม 4 กลุ่ม โดยปลาทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ปลาอินทรี ปลาช่อนทะเล ปลาสาก ปลาเสียดหรือปลาสละ และปลาทูน่าลองเทล โดยมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ตกได้ปลากระโทงร่มหรือปลากระโทงเทงตัวใหญ่ที่สุดด้วย

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือสปีดโบ๊ท เรือเร็วขนาดเล็ก เรือประมง และเจ็ทสกี

  • ปลาเกมส์ ที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนักตัวละ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

  • ปลากระโทงร่มหรือกระโทงเทง ที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนักตัวละ 10 กิโลกรัมขึ้นไป

ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเรือคายัคและเดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง ไม่จำกัดชนิดของปลา แต่ปลาที่ขึ้นชั่งต้องมีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป

รางวัลสำหรับการแข่งขันตกปลางานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023 แบ่งเป็นประเภทกลุ่มการแข่งขัน 6 กลุ่ม ตามประเภทของปลาที่ตกได้ ดังนี้

กลุ่มเรือสปีดโบ๊ท , กลุ่มเรือประมง , กลุ่มเรือเร็วขนาดเล็ก และกลุ่มเจ็ทสกี รวม 4 กลุ่มตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน มีรางวัลการแข่งขันแยกตามกลุ่มเรือด้วยประเภทปลาเกมส์ที่ใช้ตัดสินเป็น 6 ชนิด ชนิดละ 2 รางวัล ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล รวมตามประเภทของเรือที่แข่งขัน 4 ประเภท มีรางวัลรวม 48 รางวัล ดังนี้

รางวัลพิเศษ

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

ปลาอินทรี

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

ปลาช่อนทะเล

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

ปลาสาก

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

ปลาเสียด

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

ปลาทูน่าลองเทล

มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน
ประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

รางวัลปลาเกมส์รวมมากที่สุด มีรางวัลตามประเภทเรือที่ใช้แข่งขันประเภทเรือละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล

เฉพาะเรือประมง/หางยาว (รับจ้าง) ที่ร่วมแข่งขัน มีรางวัลไต๋เรือดีเด่น 2 รางวัล

กลุ่มเรือคายัค และแข่งเดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง รวม 2 กลุ่ม มีรางวัลการแข่งขันกลุ่มละ 3 อันดับ รวม 6 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศในกลุ่มเรือคายัคและเดินตีชายฝั่งอันดับที่ 1 มี 2 รางวัล รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกลุ่มเรือคายัคและเดินตีชายฝั่ง มี 2 รางวัล รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกลุ่มเรือคายัคและเดินตีชายฝั่ง มี 2 รางวัล รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ

  • อบรมเพื่อทำใบอนุญาตใช้เรือ (ใบนายท้ายและช่างเครื่อง จำกัดที่ 100 ท่าน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

  • บริการตรวจเช็คสภาพเรือโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ตามลำดับคิวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

  • กิจกรรมแข่งขันตกปลา ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่​ โทร. 098-423-3021 (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023