ประเภทของการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

ประเภทของการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลท่าชนะ วันที่ 18 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาตกปลาในงานเปิดโลกทะเลที่ท่าชนะ แบ่งเป็น 6 ประเภทการแข่งขันดังนี้

1 เรือสปีทโบ๊ท ทีมละไม่เกิน 4 คน ค่าสมัครทีมละ 4,500 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 4 ตัว
2 เรือหางยาวและเรือประมง ทีมละไม่เกิน 4คน ค่าสมัครทีมละ 4,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 4 ตัว
3 เรือเร็วขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 14 ฟุต ทีมละไม่เกิน 2 คน ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 2 ตัว
4 เจ็ทสกี ลำละไม่เกิน 2 คน ค่าสมัคร ลำละ 2,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 2 ตัว
5 เรือคายัค ลำละไม่เกิน 1 คน ค่าสมัคร ลำละ 1,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 1 ตัว
6 เดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท ฟรีเสื้องานตกปลา 1 ตัว

หมายเหตุ ต้องการเสื้องานตกปลาเป็นที่ระลึก มีจำหน่ายตัวละ 350 บาท

เงื่อนไขสำหรับการแข่งขันตกปลาแต่ละประเภท

  • ทีมเรือสปีทโบ๊ท มีนักกีฬาได้ไม่เกิน 4 คน ไม่รวมไต๋ ถ้ามีผู้ติดตามคิดเพิ่มคนละ500บาท

  • ทีมเรือหางยาว-เรือประมง มีนักกีฬาได้ไม่เกิน 4 คน ไม่รวมไต๋ ถ้ามีผู้ติดตามคิดเพิ่มคนละ500บาท

  • เรือเร็วขนาดเล็กไม่เกิน 14 ฟุต มีนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 คนรวมคนขับแล้ว

  • เจ็ทสกีมีนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 คน/ลำ ยกเว้นการถ่ายคลิบตอนตกปลา

  • เรือคำยัค มีนักกีฬาได้ 1 คน ยกเว้นการถ่ายคลิบตอนตกปลา

  • ดินตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง เฉพาะนักกีฬาได้ 1 ท่านหากมีผู้ติดตาม คิดเพิ่มคนละ 200 บาท ห้ามผู้ติดตามช่วยตกปลาเด็ดขาด (ยกเว้นการถ่ายคลิบตอนตกปลา)

  • นักกีฬาที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถตกปลาได้ ห้ามไต๋และผู้ติดตามตกปลาเด็ดขาด และปลาทุกตัวที่จะนำมาขึ้นชั่งต้องมีคลิบขณะตกปลามายืนยันกับกรรมการ หากพบเห็นการทำผิดกติกาต้องโดนตัดสิทธิ์ทันที

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตกปลาต้องทราบ

1 กัปตันเรือ/ไต๋ ต้องตรวจเช็คความพร้อมของเรือก่อนการแข่งขัน หากพบว่าเรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันได้ กรรมการมีสิทธ์ให้ทำการแก้ไข หรือหากเห็นว่าไม่มีความปลอดภัยเพียงพอมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้
2 ในขณะทำการแข่งขันหากเรือเกิดเสียหรือมีเหตุสุดวิสัย ผู้แข่งขันต้องนำปลามาขึ้นชั่งโดยนำธงหมายเลขประจำเรือ และปลาที่จะนำมาขึ้นชั่ง พร้อมตัวแทน 1 คน มากับเรือลำอื่นได้
3 นักกีฬาตกปลาต้องใช้อุปกรณ์ตกปลาตามมาตรฐานสากล (ห้ามใช้สายมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้จัดว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาตกปลาเด็ดขาด)
4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุอื่นใดอันเกิดจากการเข้าร่วมแข่งขัน
5 การชั่งปลาเริ่มชั่งตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.30 น. หากเรือลำใหนมาชั่งปลาไม่ทันในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธ์ในการขึ้นชั่งปลา
6 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับแจกคูปองรับประทานอาหารกับร้านที่ร่วมโครงการภายในบริเวณจัดเลี้ยง

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ

  • อบรมเพื่อทำใบอนุญาตใช้เรือ (ใบนายท้ายและช่างเครื่อง จำกัดที่ 100 ท่าน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

  • บริการตรวจเช็คสภาพเรือโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ตามลำดับคิวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

  • กิจกรรมแข่งขันตกปลา ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่​ โทร. 098-423-3021 (ไต๋มี่ ท่าชนะ)

รายละเอียดงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023