งานแข่งขันตกปลา เปิดโลกทะเลท่าชนะ 2023

เชิญร่วมงานแข่งขันตกปลาเปิดโลกทะเลท่าชนะ ประจำปี 2566

ชมรมเปิดโลกทะเลท่าชนะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรสาธารณะหลายหน่วยงาน มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตกปลา(ทะเล) ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ่าวท่าชนะแหล่งตกปลาทะเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตกปลาในงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ ปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าครบจำนวนโควต้าผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกทะเลท่าชนะ

  • อบรมเพื่อทำใบอนุญาตใช้เรือ (ใบนายท้ายและช่างเครื่อง จำกัดที่ 100 ท่าน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

  • บริการตรวจเช็คสภาพเรือโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ตามลำดับคิวที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

  • กิจกรรมแข่งขันตกปลา ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่​ โทร. 098-423-3021 (ไต๋มี่ ท่าชนะ)