รับสมัครหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่10

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(4 วัน) ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 10

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) ระยะสั้น (เรียน 4 วัน)   ประจำปี 2564 เรียนที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันเวลาที่อบรม จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

การอบรมวันที่ 1

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร

09.00-10.00 น.  พิธีเปิดการอบรม

10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือ (สาเหตุของความเสียหายของเครื่องยนต์เรือกว่า 80%)

16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

การอบรมวันที่ 2

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ

10.00-11.00 น.   ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา

11.00-12.00 น.  สีและสายไฟในเรือ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

 • ชุด Collจุดระเบิด
 • ชุดชาร์จไฟ
 • การเปลี่ยนยางพัดน้ำ
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
 • การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์


การอบรมวันที่ 3

09.00-10.00 น.  การวางแผนเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเรือ

10.00-12.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ 

 • การอัดกำลังเครื่องยนต์
 • วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์เรือ

 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ ซ่อมแซมคาร์บูเรเตอร์ / ปัญหาและแนวทางแก้ไขของเครื่องยนต์เรือที่พบบ่อย

การอบรมวันที่ 4

09.00-12.00 น.  การใช้แผนที่เดินเรือ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.  กฏหมายเรือและสอบรับใบอนุญาต(นายท้ายเรือและคนคุมเครื่องยนต์เรือ) โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

15.00-17.00น.  พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

 

การอบรมวันที่ 5  (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ เรียนที่ ท่าเรือเอนกประสงค์ท่าชนะ)

09.00-12.00 น. การนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล โดย ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. สอบการนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล  

แจ้งทราบ 

 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมฯ ให้ชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ ...............................
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่าน  ในวันรับประกาศนียบัตรฯ จบการฝึกอบรม ให้ทุกท่านใส่เสื้อโปโลแขนสั้นคอปกสีขาว นุ่งกางเกงหรือกระโปรงสีสุภาพ ใส่รองเท้าหุ้มส้น
 • ผู้ที่ประสงค์จะให้จองที่พักให้ โปรดแจ้งความจำนงค์ล่วงหน้า

ผู้ที่ประสงค์เข้าเรียน โปรดรีบดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177 รับจำกัดจำนวนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เมื่อที่นั่งถูกลงทะเบียนเรียนครบจำนวน

ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตร 4 วัน ( 5 วันสำหรับผู้เรียนขับเรือเพิ่มเติม) และผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้รับ

 • ประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ใบอนุญาตนายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • ใบช่างคุมเครื่องยนต์เรือชั้น2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • และเฉพาะผู้ที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น จึงจะมีสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นกลางและขั้นสูงในลำดับต่อไป
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  สนใจสอบถามและสมัครเรียนด่วนที่ โทร. 084-625-9929 (รับจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • หลักสูตร 4 วัน มีค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 
 • เฉพาะผู้ที่เรียนขับเรือ มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ทเพื่อใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติ)
 • เฉพาะผู้ที่ต้องการสอบรับใบอนุญาตขับเรือ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่ม 1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ) 
 • ชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177

 เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นเอกสารในวันลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 7 ชุด
 • ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ตกปลาวันแรก_๑๙๐๗๒๔_0129.jpg
  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(4 วัน) ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เป...

 • เรียนซ่อมเรือพังงา22.jpg
  สอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ณ ฐานทัพเรือพังงา พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และกลุ่มบริษัทไทยสปีดโบ๊ท ประกอบด้...

 • S__48766980_0.jpg
  เปิดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊...

 • 2.jpg
  งานแถลงข่าวและทำสกูปข่าว การเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มิ...

 • 1.jpg
  หัวเทียนมารีน สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ด ยามาฮ่า รุ่น B8HS-10 ผลิตจากญี่ปุ่นแท้สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ดขนาด 140-250 แรงม้า ราคาเพียง 250 บาท/หัวเท่านั้น ใช้หัวเทียนแท้ ...
  ราคาขาย ฿250
  มีสินค้า


 • DfiCarburetor1.jpg
  น้ำมันเครื่อง DORRUM สำหรับเรือสปีดโบ๊ท เรือเร็ว และเรือที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่มาตรฐานและผ่านการรับรองเกรดมารีนแท้ จากอเมริกา ประสิทธิภาพสูง ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาว...
  ราคาขาย ฿300
  มีสินค้า


 • IMG20180403084329.jpg
  Multi-Purpose lubricants : น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown คุณสมบัติพิเศษ มีคุณสมบัติหล่อลื่น กันสนิม ไล่ความชื้น ป้องกันความชื้น คลายเกลียว...
  ราคาขาย ฿190
  มีสินค้า


 • น้ำมันเครื่องสำหรับเรือ น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่อง ซึ่งในความหมายทั่วๆ ไปที่ทราบกันดีคือ น้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยทั่วไป แบ่งเป็นประเภทของน้ำมันเครื่องตามการใช้งานข...

 • สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องยนต์เรือพังเร็วและการป้องกันแก้ไข เครื่องยนต์ที่ใช้งานในน้ำนอกจากจะถูกใช้งานที่หนักกว่าเครื่องยนต์บนบกแล้ว ยังถูกกัดกร่อนสูงทำให้มีโอกาสที่เครื่องยนต์เกิดส...
Visitors: 274,045
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0