เวียงจันทน์อุดรหนองคาย3วัน2คืน

พาเที่ยวอีสานตอนบน อุดรธานี หนองคาย แล้วไปเที่ยวเวียงจันทน์ประเทศลาว 3 วัน 2 คืน

พาไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม กับความประทับใจในวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้สัมผัส
เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีนที่น่าหลงไหล  แวะเที่ยวอุดรธานีและหนองคายฝั่งไทย ไปสัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด แล้วข้ามประเทศไปสบายดีเมืองลาว นำชมความสวยงามของพระธาตุหลวง  อนุสาวรีย์ประตูชัย   หอพระแก้ว ไปสัมผัสวิถีชีวิตคนลาว  เที่ยวตลาดเช้า วัดเจ้าแม่สีเมือง แล้วช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี กับโปรแกรมเที่ยวแบบสบายๆ 3 วัน 2 คืน แบบไพรเวทกรุ๊ป โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - อุดรธานี - คำชะโนด - หลวงพ่อพระใส - หนองคาย

11.00 น. รับคณะที่สนามบินดอนเมือง แล้วบินตรงสู่สนามบินอุดรธานี

12.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด  แล้วไปกราบหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่เมืองที่ วัดโพธิ์ชัย 

18.00 น. รับประทำนอาหารเย็นร้านอาหารแดงแหนมเนือง (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง หนองคาย - เวียงจันทน์ - ล่องแพแม่น้ำงึม - ถนนคนเดินริมโขง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ (ฝั่งไทย) ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า เมืองแล้วนำท่านออกเดินทางตรงสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว พาไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง และ อนุสาวรีย์ประตูชัย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารลาวเดิม (มื้อที่ 3) พร้อมล่องแพชมความงามของลำน้ำงึม สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังอาหารนำท่านชม หอพระแก้ว  แล้วไปช้อปปิ้งที่ตลาดช้อปปิ้งมอลล์ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารจันคา (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมแม่น้าโขงยามเย็น จากนั้นเช็กอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสีเมือง - หนองคาย - อุดรธานี – กรุงเทพฯ

05.00 น. ตื่นเช้า พาท่านเลือกซื้อขนม อาหารแห้ง ข้าวเหนียว เพื่อตักบาตข้าวเหนียว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเวียงจันทน์ 

07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) แล้วไป วัดศรีเมือง ที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์  ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ แล้วพาท่านออกเดินทางกลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

11.00 น.
 เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ร้านดิวตี้ฟรี 

12.00 น. พาท่านเดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเลอโขง (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

15.00 น.
 ถึงสนามบินอุดรธานี เตรียมบินตรงกลับสนามบินดอนเมือง (สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง)

ราคาค่าบริการ โปรแกรมเที่ยว อุดร หนองคาย และ สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางและช่วงเทศกาลที่เดินทาง โดยมีราคาแนะนำเริ่มต้นที่ 9,900 บาทสำหรับการเดินทาง 8 ท่าน หากเดินทางมากกว่า 8 ท่านก็มีราคาเฉลี่ยที่ถูกลง หรือหากเดินทางน้อยกว่า 8 ท่านก็มีราคาเฉลี่ยที่แพงขึ้น
หมายเหตุ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดสอบถามอีกครั้งก่อนจอง

ราคาค่าบริการนี้ รวม

  • ค่ารถบัส หรือรถตู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด อุดรธานี-ดอนเมือง จำนวน 2 เที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมข้ามด่านทั้งฝั่งไทย และฝั่งลาว
  • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอาหารตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
  • ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศลาว
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 
RKA TOUR นำเที่ยวครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก อาหารอร่อย และที่พักสบาย ในราคาไม่แพง  บริการจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา   สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเป็นสมาชิกรับข้อเสนอโปรแกรมนำเที่ยวราคาพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ https://lin.ee/dcUb0ed

นำเที่ยวโดย บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 33/ 07054

ราคาขาย
฿9,900
จำนวน: มีสินค้า
ชำระค่าสินค้าและบริการโดย โอนเข้าบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 450-020-0177

แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณากดแจ้งผลการโอน

  • chaingkan.jpg
    ทริปพิเศษ พาไปกอดลมหนาวให้หายคิดถึง 4 วัน 4 คืน นครสวรรค์ อุดรธานี หนองคาย เลย พาเที่ยวแบบวีไอพี อาหารดี ที่นอน 4 ดาว วันที่ 1 กรุงเทพฯ -นครสวรรค์ 13.30 น. เจอกันที่จุดนัดพบ รถตู้ว...
    ราคาขาย ฿6,900
    มีสินค้า


  • 3.jpg
    เที่ยวไทยในราคาสุดคุ้ม พาไปอุดรธานี หนองคาย และเลย 4 วัน 3 คืน พาไปเที่ยว 3 จังหวัดอีสานตอนบน สัมผัสสายลมหนาวและอารยธรรมที่สวยงามริมแม่น้ำโขง ตื่นใจกับความอลังการของวัฒนธรรมและแหล่...
    ราคาขาย ฿6,900
    มีสินค้า


  • 126356.jpg
    เที่ยวเชียงคาน - ภูเรือ จังหวัดเลย 2 วัน1คืน โปรแกรมเที่ยวยอดนิยมช่วงฤดูหนาว พาไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเลย พบกับ 5 กิจกรรมต้องห้ามพลาดที่เชียงคาน ได้แก่ การขึ้นชม...
    ราคาขาย ฿3,990
    มีสินค้า


  • เขื่อนเชี่ยวหลาน33.jpg
    โปรแกรม เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน ราคารวม สำหรับ 4 ท่าน พาเที่ยวเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรแกรม 2 วัน 1 คืน นอนพักในแพคีรีธา...
    ราคาขาย ฿2,200
    มีสินค้า


  • เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง8.jpg
    พาเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง 2 วัน 1 คืน เดินทาง 10-12 ท่าน พาเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองเส้นทางใหม่เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทแบบส่วนตัวที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพาเที่ยว 3 เกาะ รวมดำน้ำ...
    ราคาขาย ฿3,500
    มีสินค้า


  • เกาะเต่า1.jpg
    เกาะพะงัน - เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี3 วัน 2 คืน เที่ยวทะเลสุราษฎร์ธานีเกาะเต่า และ เกาะพะงัน พักโรงแรมสบายๆ ทานอาหารอร่อยๆ และเที่ยวสนุกสุดคุ้มแบบวีไอพี ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะพ...
    ราคาขาย ฿13,900
    มีสินค้า


  • เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง8.jpg
    เที่ยวสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่ 3 วัน 2 คืน พาไปหมู่เกาะอ่างทอง เขื่อนรัชชประภาชมหินพัดมหัศจรรย์ RKA TOURขอนำเสนอการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีในมิติใหม่ พาไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิย...
    ราคาขาย ฿9,990
    มีสินค้า


  • รถตู้บริการ2.jpg
    พาเที่ยวเกาะช้าง แล้วไปทัวร์ประเทศกัมพูชา จัดเที่ยวแบบวีไอพี รถหรู อาหารดี ที่นอนสบาย 2 คืน 2 วัน ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น จัดทริปพิเศษ นำเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพเดินทางไม่ไกลแ...
    ราคาขาย ฿3,900
    มีสินค้า


  • ขี่ม้า-สุราษฎร์ธานี5.jpg
    ฟาร์มม้า 2 วัน 1 คืน RKA Farm นำเสนอการท่องเที่ยวแนวเกษตรยุคใหม่ ตั้งอยู่ที่ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คุณได้เรียนรู้การเป็นเจ้าของฟาร์มม้าด้วยตัวคุณเอง เริ่มตั้ง...
    ราคาขาย ฿3,000
    มีสินค้า


  • 574414.jpg
    เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ล่องแพ แลธรรมชาติ เล่นน้ำตกไทรโยค เที่ยววู้ดแลนด์ แดนไม้แฟนตาซี พาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีไปล่องแพ เล่นน้ำตก ให้สนุกสนาน โปรแกรมเด็ด จัดเต็มพาเที่ยวเกินคุ้ม...
    ราคาขาย ฿3,900
    มีสินค้า


  • จันทบุรี1.jpg
    เที่ยวจันทบุรี นอนกัมพูชา ช็อปตลาดปอยเปต 2วัน 1คืน ทริปพิเศษเดินทางด้วยรถวีไอพี อาหารดีที่นอนสบาย พาทัวร์จังหวัดจันทบุรี แล้วข้ามไปนอนที่ฝั่งเมืองไพลินประเทศกัมพูชาในราคาเพียงท่านล...
    ราคาขาย ฿3,900
    มีสินค้า


  • จันทบุรี10.jpg
    เที่ยวจันทบุรี ระยอง 3 วัน 2 คืน พาเที่ยวฝั่งตะวันออกของไทย ตลุยกันเต็มที่ในจังหวัดจันทบุรีและตราด 3 วัน 2 คืน กับโปรแกรมสนุก เที่ยวสบาย กินอาหารอาหารอร่อย และที่นอนสบาย โดยมีรายละ...
    ราคาขาย ฿5,900
    มีสินค้า


  • 69676012_2291564484289445_2052325306072563712_o.jpg
    เที่ยวเกาะพะงัน - เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน พาเที่ยวเกาะที่สวยที่สุดของสุราษฎร์ธานี แบบสบายๆ ในวันพักผ่อน ไม่ต้องรีบร้อน พาไปดำน้ำที่เกาะเต่า แล้วนอนค้างที่เกาะพะงัน มีรายละเอียดการเดิน...
    ราคาขาย ฿6,900
    มีสินค้า


  • 51960.jpg
    ขอโชควัดเจดีย์ไอ้ไข่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ตั้งอยู่ที่อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมานับ1000 ปีมีเพียงเจดีย์โ...
    ราคาขาย ฿2,990
    มีสินค้า


  • 9.jpg
    ขอลาภที่คำชะโนด 2วัน1คืน คำชะโนดหรือวังนาคินทร์คำชะโนดตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่อยู่ของปู่ศรีสุทโธ และย่าศรีประทุมมา เป็นที...
    ราคาขาย ฿2,990
    มีสินค้า


  • 2019-04-09-15-21-11.jpg
    แม่สอด - เมียวดี - ล่องเรือต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 3 วัน 2 คืนพาเที่ยวเมียวดี ประเทศพม่านำชมวัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทันใจ เที่ยวรถวีไอพี อาหารด...
    ราคาขาย ฿4,990
    มีสินค้า


  • 60926741_768440523549720_8726295757788807168_o.jpg
    นครศรีธรรมราชดัง สุราษฎร์ธานีโดน กับทริปเที่ยว 4 วัน 3 คืน เกินคุ้ม พาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ใครๆ ก็อยากไป ไปขอลาภจากไอ้ไข่วัดเจดีย์ ไปนอนสูดอากาศดีที่สุดที่หมู่บ้านคีรีวง ไห...
    ราคาขาย ฿8,900
    มีสินค้า


  • เครื่องบิน6.jpg
    ทริปวีไอพี จัดบินไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของกรุงเทพ 2 วัน1คืน พาเที่ยวระดับวีไอพี ขึ้นเครื่องบินไปชมวัดและวังที่สวยที่สุดในโลก จัดบินทั้งไปและกลับ มีไกด์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางโปรแกร...
    ราคาขาย ฿2,990
    มีสินค้า


  • 238139.jpg
    หนาวนี้ ไปเที่ยวเชียงใหม่ เชียงรายกัน เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน ดังนี้ วันแรก ดอนเมือง - เชียงใหม่ - เชียงราย เช้า ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง ม...
    ราคาขาย ฿9,990
    มีสินค้า

Visitors: 283,802
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0