เปิดสอนช่างซ่อมสปีดโบ๊ทรุ่นที่9

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(4 วัน) ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 9

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) ระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2563  ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร

09.00-10.00 น.  พิธีเปิดการอบรม

10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือ (สาเหตุหลักของความเสียหายของเครื่องยนต์เรือกว่า 80%)

16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ

10.00-11.00 น.   ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา

11.00-12.00 น.  สีและประเภทของสายไฟในเรือ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

 • ชุด Collจุดระเบิด
 • ชุดชาร์จไฟ
 • การเปลี่ยนยางพัดน้ำ
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
 • การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2563

09.00-10.00 น.  การวางแผนเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเรือ

10.00-12.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ 

 • การอัดกำลังเครื่องยนต์
 • วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์เรือ

 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ ซ่อมแซมคาร์บูเรเตอร์ / ปัญหาและแนวทางแก้ไขของเครื่องยนต์เรือที่พบบ่อย

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

09.00-12.00 น.  การใช้เรือและการอนุรักษ์ทะเลไทย โดย พลเรือตรี นันทพล  มาลารัตน์

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.  กฏหมายเรือและสอบรับใบอนุญาต(ขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ) โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

15.00-17.00น.  พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ เรียนที่ ท่าเรือเอนกประสงค์ท่าชนะ)

09.00-12.00 น. การนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล โดย ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. สอบการนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ชั้นต้นรุ่นที่ 9 ระหว่าง 7-10 สิงหาคม 2563
(ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน)

1 คุณวิรัติ เจียมประเสริฐบุญ 
2 คุณธีรชิน พัฒนพิชัย 
3 คุณพูลสวัสดิ์ สร้อยสน 
4 คุณณัฐพล ยอดแก้ว  
5 คุณสุชาติ​ เอนกธรรมกุล
6 คุณสุพจน์ ขนานขาว
คุณสิทธิชัย ไม้แก้ว  
8 คุณนิพนธ์ ผดุงวิทย์
9 คุณยุรนันท์ จันทร์ทอง
10 คุณสุกานดา บวรการค้า
11 คุณธีระ พุทธชู (ทช.สฎ)
12 คุณธนาพงษ์ คงเทพ (ทช.สฎ)
13 คุณสุเมธี พุฒนกุล (ทช.สฎ)
14 คุณมนัส บุญมี (ทช.สฎ)
15 คุณปฐมกาล ยังกิจการ
16 คุณอนุพันธ์ สิงหพันธ์
17 Mr.Surya Prakash Suriya (SMC Marine)
18 คุณกฤษณะ ราชภักดี (SMC Marine)
19 คุณอมร  อินทรเจริญ (SMC Marine)
20 คุณชีวิต พานิชพันธุ์ 
21 คุณรัชกฤช ฐาปนาสุขกุล
22 คุณทนงศักดิ์ แก้วพุฒ
23 คุณสิทธิวัฒน์ สะระดล 
24 คุณประเสริฐ ฉายสิริพัฒน์ 
25 คุณกูสัญญา บิสนุม  
26 ธวัชชัย กลิ่นนาค 
27 คุณสุพจน์ เพชร เจริญ  

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ภาคส่วนราชการ เพิ่มเติม

1 คุณจักรพงษ์  อดทน (ทช)
2 คุณฤทัย นวลหุ่น
3 คุณเดียว เลี่ยมไธสง
4 คุณสุธรรม ลิ่งไธสง
5 คุณกฤษณพงษ์  วิเวกทองคำ (SMC Marine)

แจ้งทราบ 

 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมฯ ให้ชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่าน  ในวันรับประกาศนียบัตรฯ จบการฝึกอบรม (10 สิงหาคม 2563) ให้ทุกท่านใส่เสื้อโปโลแขนสั้นคอปกสีขาว นุ่งกางเกงหรือกระโปรงสีสุภาพ ใส่รองเท้าหุ้มส้น
 • ผู้ที่ประสงค์จะให้จองที่พักให้ โปรดแจ้งความจำนงค์ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ผู้ที่ประสงค์เข้าเรียน โปรดรีบดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177 รับจำกัดจำนวนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เมื่อที่นั่งถูกลงทะเบียนเรียนครบจำนวน

ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตร 4 วัน ( 5 วันสำหรับผู้เรียนขับเรือเพิ่มเติม) และผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้รับ

 • ประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ใบอนุญาตนายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • ใบช่างคุมเครื่องยนต์เรือชั้น2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • และเฉพาะผู้ที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น จึงจะมีสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นกลางและขั้นสูงในลำดับต่อไป
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  สนใจสอบถามและสมัครเรียนด่วนที่ โทร. 084-625-9929 (รับจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • หลักสูตร 4 วัน มีค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 
 • เฉพาะผู้ที่เรียนขับเรือ มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ทเพื่อใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติ)
 • เฉพาะผู้ที่ต้องการสอบรับใบอนุญาตขับเรือ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่ม 1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ) 
 • ชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นเอกสารในวันลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 7 ชุด
 • ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 43.jpg
  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(4 วัน) ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) ระยะสั้น (เรียน 4 วัน) ประจำปี 2564 เร...

 • เรียนซ่อมเรือพังงา22.jpg
  สอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ณ ฐานทัพเรือพังงา พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และกลุ่มบริษัทไทยสปีดโบ๊ท ประกอบด้...

 • S__48766980_0.jpg
  เปิดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊...

 • 2.jpg
  งานแถลงข่าวและทำสกูปข่าว การเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มิ...

 • 1.jpg
  หัวเทียนมารีน สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ด ยามาฮ่า รุ่น B8HS-10 ผลิตจากญี่ปุ่นแท้สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ดขนาด 140-250 แรงม้า ราคาเพียง 250 บาท/หัวเท่านั้น ใช้หัวเทียนแท้ ...
  ราคาขาย ฿250
  มีสินค้า


 • DfiCarburetor1.jpg
  น้ำมันเครื่อง DORRUM สำหรับเรือสปีดโบ๊ท เรือเร็ว และเรือที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่มาตรฐานและผ่านการรับรองเกรดมารีนแท้ จากอเมริกา ประสิทธิภาพสูง ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาว...
  ราคาขาย ฿300
  มีสินค้า


 • IMG20180403084329.jpg
  Multi-Purpose lubricants : น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown คุณสมบัติพิเศษ มีคุณสมบัติหล่อลื่น กันสนิม ไล่ความชื้น ป้องกันความชื้น คลายเกลียว...
  ราคาขาย ฿190
  มีสินค้า


 • น้ำมันเครื่องสำหรับเรือ น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่อง ซึ่งในความหมายทั่วๆ ไปที่ทราบกันดีคือ น้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยทั่วไป แบ่งเป็นประเภทของน้ำมันเครื่องตามการใช้งานข...

 • สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องยนต์เรือพังเร็วและการป้องกันแก้ไข เครื่องยนต์ที่ใช้งานในน้ำนอกจากจะถูกใช้งานที่หนักกว่าเครื่องยนต์บนบกแล้ว ยังถูกกัดกร่อนสูงทำให้มีโอกาสที่เครื่องยนต์เกิดส...
Visitors: 274,043
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0