เปิดสอนช่างซ่อมสปีดโบ๊ทรุ่นที่9

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(4 วัน) ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 9

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) ระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2563  ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร

09.00-10.00 น.  พิธีเปิดการอบรม

10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เรือ (สาเหตุหลักของความเสียหายของเครื่องยนต์เรือกว่า 80%)

16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ

10.00-11.00 น.   ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา

11.00-12.00 น.  สีและประเภทของสายไฟในเรือ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

 • ชุด Collจุดระเบิด
 • ชุดชาร์จไฟ
 • การเปลี่ยนยางพัดน้ำ
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
 • การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2563

09.00-10.00 น.  การวางแผนเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเรือ

10.00-12.00 น.  ภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ 

 • การอัดกำลังเครื่องยนต์
 • วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์เรือ

 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.  ภาคปฏิบัติ ซ่อมแซมคาร์บูเรเตอร์ / ปัญหาและแนวทางแก้ไขของเครื่องยนต์เรือที่พบบ่อย

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

09.00-12.00 น.  การใช้เรือและการอนุรักษ์ทะเลไทย โดย พลเรือตรี นันทพล  มาลารัตน์

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.  กฏหมายเรือและสอบรับใบอนุญาต(ขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ) โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

15.00-17.00น.  พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ เรียนที่ ท่าเรือเอนกประสงค์ท่าชนะ)

09.00-12.00 น. การนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล โดย ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. สอบการนำเรือออกจากท่า การนำเรือเทียบท่า และการนำเรือเดินทางในทะเล  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ชั้นต้นรุ่นที่ 9 ระหว่าง 7-10 สิงหาคม 2563
(รับประชาชนทั่วไป เพียง 15 คน เท่านั้น ด้วยข้อจำกัดของการฝึกภาคปฏิบัติ และรับเฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน)

1 คุณวิรัติ เจียมประเสริฐบุญ 
2 คุณธีรชิน พัฒนพิชัย 
3 คุณพูลสวัสดิ์ สร้อยสน 
4 คุณณัฐพล ยอดแก้ว  
5 คุณสุชาติ​ เอนกธรรมกุล
6 คุณสุพจน์ ขนานขาว
คุณสิทธิชัย ไม้แก้ว  
8 คุณนิพนธ์ ผดุงวิทย์
9 คุณยุรนันท์ จันทร์ทอง
10 คุณสุกานดา บวรการค้า

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ภาคส่วนราชการ

1 คุณมนัส บุญมี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4
2 คุณสุเมธี พุฒนกุล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4
3 คุณธีระ พุทธชู สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4
4 คุณธนาพงษ์ คงเทพ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4
5 นายเดียว เลี่ยมไธสง
6 นายสุธรรม ลิ่งไธสง

ผู้ที่ประสงค์เข้าเรียน โปรดรีบดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177 รับจำกัดจำนวนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เมื่อที่นั่งถูกลงทะเบียนเรียนครบจำนวน

ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตร 4 วัน ( 5 วันสำหรับผู้เรียนขับเรือเพิ่มเติม) และผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้รับ

 • ประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น(เครื่องยนต์เอาท์บอร์ด) จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ใบอนุญาตนายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • ใบช่างคุมเครื่องยนต์เรือชั้น2 จากสำนักงานเจ้าท่า
 • และเฉพาะผู้ที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น จึงจะมีสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรการซ่อมเรือสปีดโบ๊ทขั้นกลางและขั้นสูงในลำดับต่อไป
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  สนใจสอบถามและสมัครเรียนด่วนที่ โทร. 084-625-9929 (รับจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • หลักสูตร 4 วัน มีค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 
 • เฉพาะผู้ที่เรียนขับเรือ มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ทเพื่อใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติ)
 • เฉพาะผู้ที่ต้องการสอบรับใบอนุญาตขับเรือ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่ม 1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ) 
 • ชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นเอกสารในวันลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 7 ชุด
 • ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • S__48766980_0.jpg
  เปิดสอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด เปิดสอนหลักสูตร ซ่อมเรือสปีดโบ๊...

 • 1.jpg
  หัวเทียนมารีน สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ด ยามาฮ่า รุ่น B8HS-10 ผลิตจากญี่ปุ่นแท้สำหรับเครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ดขนาด 140-250 แรงม้า ราคาเพียง 250 บาท/หัวเท่านั้น ใช้หัวเทียนแท้ ...
  ราคาขาย ฿250
  มีสินค้า


 • DfiCarburetor1.jpg
  น้ำมันเครื่อง DORRUM สำหรับเรือสปีดโบ๊ท เรือเร็ว และเรือที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่มาตรฐานและผ่านการรับรองเกรดมารีนแท้ จากอเมริกา ประสิทธิภาพสูง ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาว...
  ราคาขาย ฿550
  มีสินค้า


 • IMG20180403084329.jpg
  Multi-Purpose lubricants : น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Sea Crown คุณสมบัติพิเศษ มีคุณสมบัติหล่อลื่น กันสนิม ไล่ความชื้น ป้องกันความชื้น คลายเกลียว...
  ราคาขาย ฿190
  มีสินค้า


 • 2.jpg
  งานแถลงข่าวและทำสกูปข่าว การเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มิ...

 • เรียนซ่อมเรือพังงา22.jpg
  สอนหลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ณ ฐานทัพเรือพังงา พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และกลุ่มบริษัทไทยสปีดโบ๊ท ประกอบด้...

 • น้ำมันเครื่องสำหรับเรือ น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่อง ซึ่งในความหมายทั่วๆ ไปที่ทราบกันดีคือ น้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยทั่วไป แบ่งเป็นประเภทของน้ำมันเครื่องตามการใช้งานข...

 • สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องยนต์เรือพังเร็วและการป้องกันแก้ไข เครื่องยนต์ที่ใช้งานในน้ำนอกจากจะถูกใช้งานที่หนักกว่าเครื่องยนต์บนบกแล้ว ยังถูกกัดกร่อนสูงทำให้มีโอกาสที่เครื่องยนต์เกิดส...
Visitors: 244,169