เที่ยวพม่าใต้ วันที่1

วันที่ 1 ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้  ด่านสิงขร – ตะนาวศรี

08.00 น. พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำท่านผ่านพิธี ตม.  แล้วขึ้นรถตู้ท้องถิ่นซึ่งกว้างขวาง นั่งสบาย  มุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี  จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี

10.00 น. นำท่านแวะชม ชุมชนชาวไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขร ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านแบบไทยไว้ ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี หรือที่เรียกว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสยาม  ในอดีตคนกลุ่มนี้เป็นคนไทยที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2310  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร สุ่ยนาซี เมืองตะนาวศรี (อาหารมื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านชม ตะหนิ่นตาหยี่  เมืองค้าขายที่สำคัญของตะนาวศรี นั่งรถชมเมืองผ่านบ้านเรือนโบราณลักษณะคล้ายกับเรือนไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพราะพื้นที่แถบนี้มีความเกี่ยวข้องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ บรรยากาศดูคล้ายเชียงคาน จากนั้นนำท่านสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี  เชื่อกันว่ามีหญิงสาวชื่อ พะอาวซา ได้สละชีวิตเพื่อดูแลรักษาเสาหลักเมืองแห่งนี้ แล้วแวะชม สระน้ำกษัตริย์ราชมังขลา อายุ 700 ปี

เย็น เดินทางถึงเมืองมะริด เมืองท่าสำคัญสุดสวยงามของฝั่งทะเลอันดามัน เป็นเมืองเอกและเป็นเมืองเศรษฐกิจของพม่าตอนใต้  พานั่งรถให้ชมบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลและท่าเทียบเรือ ชมวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองมะริด แวะชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามยิ่ง

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ( ตามที่เลือกระหว่าง เพิร์ล ลากูน่า รีสอร์ท  /  Hotel Grand Jade Golden Sky Hotel ) ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่และได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมะริด 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (อาหารมื้อที่ 2)  มีเมนูพิเศษ กั้งทอดกระเทียม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พักให้พักผ่อนตามอัธยาศัย     

 โปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี  3 วัน 2 คืน

* พักโรงแรม โกลเด้น สกาย Golden Sky Hotel ราคาแนะนำท่านละ 7,900 บาท

* พักโรงแรม แกรนด์เจด  Hotel Grand Jade ราคาแนะนำท่านละ 8,900 บาท

* พักโรงแรม เพิร์ล ลากูน่า รีสอร์ต (Pearl Laguna Resort) มะริด พม่า  ราคาแนะนำท่านละ 9,500 บาท

** หมายเหตุ ราคาการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับจำนวนคณะผู้เดินทาง จุดนัดพบ และช่วงเทศกาล** 


  • เที่ยวมะริด22.jpg
    วันที่สอง ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ วัดพระนอน-ตลาดเซจี- อู่ต่อเรือ-บ่อกุ้งมังกร-ร้านไข่มุก- เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ 07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโร...

  • เที่ยวมะริด18.jpg
    วันที่สาม ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ มะริด – ด่านสิงขร 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารมื้อที่ 6) 08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านชม ตลาดสดยามเช้าของเม...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 250,074
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0