คำแนะนำในการเดินทางไปอินเดีย

คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล

สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ่านแดน ขั้นตอนผ่านตม.(ตรวจคนเข้าเมือง) และการเดินทางซึ่งมีขั้นตอนพอสมควร และต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะให้สะดวกสบายเหมือนเมืองไทยทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้  แต่ปัจจุบันการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาลมีความสะดวกสบายมากขึ้นพอสมควร ทั้งการคมนาคม ที่พักและอาหารการกิน  ถ้าต้องการเดินทางแบบประหยัดค่าใช้จ่ายก้สามารถใช้บริการที่พักและอาหารของวัดไทย ซึ่งมีให้บริการรองรับคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในทุกจุดสำคัญๆ ให้ความรู้สึกเป็นกันเองและคุ้นเคยมากกว่าการใช้บริการที่พักและอาหารของทางอินเดียทั้งหมด แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขของคณะผู้ที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญเอง

สิ่งสำคัญที่ต้องติดตัวไปในการเดินทางไปแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลที่อินเดียและเนปาล

1 พาสปอร์ต ต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่เดินทางกลับถึงเมืองไทย

2 กระเป๋าเดินทางสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินมีน้ำหนักได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อกำหนด ส่วนกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น หากเกินต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม(แพงมาก)

3 ที่พุทธคยาไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าไป(เหตุผลเรื่องความปลอดภัย) ดังนั้นทางคณะควรมีกล้องถ่ายรูปติดไปด้วยหากประสงค์จะเก็บภาพเป็นที่ระลึก

4 บางสถานที่มีค่าธรรมเนียมการนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปภายใน

5 ควรเตรียมผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม ไปด้วย เพราะโรงแรมและที่พักในอินเดียบางแห่งไม่มีให้บริการเหมือนในเมืองไทย

6 ควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรง และเตรียมใจให้มีความอดทนและมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะเป็นการเดินทางที่ยาวนาน และแต่บางวันมีการเดินทางค่อนข้างไกล ใช้เวลานานบนรถ

7 ควรมีทิชชู่และทิชชู่เปียก เพื่อความสะดวกโดยเฉพาะสุภาพสตรี

8 ช่วงที่เหมาะในการเดินทางไปแสวงบุญคือ เดือน ตุลาคม-มีนาคม บางเดือนจะมีอากาศหนาวมาก จึงควรเตรียมชุดกันหนาว ยาประจำตัวไปด้วยนะครับ

9 ควรมีชุดขาวอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อใช้แต่งเข้าไปในในพุทธคยาและสถานที่ปรินิพพาน กับควรมีหนังสือสวดมนต์ติดตัวทุกวัน เพราะจะมีการสวดมนต์ในสถานที่สำคัญๆ ทุกวัน

10 ประเทศอินเดียประชากรส่วนใหญ่กินมังสวิรัติ บริโภคโปรตีนจากนม ไข่และถั่วเป็นหลัก ท่านที่รับประทานอาหารยาก สามารถเตรียมอาหารแห้งที่ชอบไปได้แต่ควรปรึกษาผู้นำเที่ยวก่อน เพราะบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้าม

ข้อควรระวังไม่ควรทำในประเทศอินเดีย

1 ห้ามแลกเงินกับร้านค้าหรือบุคคลทั่วไปที่มาชวนแลก เพราะผิดกฎหมายอินเดีย

2 ห้ามให้เงินขอทานเด็ดขาด เพราะจะทำให้ขอทานคนอื่นๆ มาตามตื้อไม่เลิก

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลในประเทศอินเดียได้อย่างมีความสุข อิ่มบุญ และปิติที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเดินทางไปถึงประเทศอินเดียและเนปาลเพื่อสักการะสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกควรเดินทางไปสักการะซักครั้งหนึ่งในชีวิต

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...
Visitors: 250,072
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0