วันที่8 อีกซักหน่อยก่อนเดินทางกลับ

วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี

โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เกิดผลกระทบจากมาตรการโควิด19 ที่ระบาดทั่วลก ส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งไทยและอินเดีย เริ่มมีมาตรการปิดประเทศ ส่งผลให้สายการบินส่วนใหญ่ถูกยกเลิกการให้บริการ สายการบินแอร์เอเซียที่จองไว้ของคณะทัวร์กรุ๊ปนี้ก้ได้รับผลกระทบเช่นกัน  แต่ด้วยความโชคดีที่ผู้ให้บริการนำเที่ยวได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้เป็นอย่างดี จึงได้เดินทางกลับไทยในวันนั้นเลย แต่ต้องเปลี่ยนสายการบินไปใช้บริการของ INDIGO แทน แม้จะเสียเวลาไปบ้างแต่ก็กระทบเรื่องเวลาเดินทางกลับเพียงถึงเมืองไทยช้าลงประมาณ  5 ชั่วโมง

กำหนดการเดินทางวันนี้ (ไม่รวมการเปลี่ยนตารางเวลาการบิน)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่ 20)

08.00 น.  นำชม วัดศรีลังกา วัดไทยสารนาถ และพิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่ 21) แล้วเดินทางสู่สนามบินพาราณสี

14.40 น. เดินทางสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD109 

19.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ (เวลาประเทศไทยเร็วกว่าอินเดีย 1.30 ชั่วโมง)

หมายเหตุ รายการนี้เดินทางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งนี้ประสบปัญหาสายการบินแอร์เอเซียยกเลิกเส้นทางเนื่องจากมาตรการปิดประเทศเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด19 จึงต้องเปลี่ยนสายการบินเป็น INDIGO แทน ทำให้มาถึงประเทศไทยประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 14 มี.ค.แทน การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...
Visitors: 250,076
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0