วันที่1 พาราณสี ธัมเมกขสถูป

วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี

08.30 น.  นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ และผ่านขั้นตอน ตม.  

12.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินพาราณสี  ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD108

13.30 น.
  (ตามเวลาท้องถิ่นอินเดีย ช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติพาราณสี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นเดินทางด้วยรถปรับอากาศสู่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา  รับประทานอาหารกลางวันเป็นเมนูอาหารไทย (มื้อที่ 1)  ให้คณะฯได้อาบน้ำและพักผ่อนตามอัทธยาศัย

15.00 น. นำท่านไปชมเจาขัณฑีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบกับดาบสปัญจวัคคีย์ แล้วไปกราบสักการะธัมเมกขสถูป (สังเวชนียสถาน สถานที่แสดงปฐมเทศนา) พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกของโลก เกิดพระรัตนไตรครบองค์ 3 พาไปกราบสักการะพระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า และเป็นมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วไปชมเสาหินอโศก 

18.00 น. นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคา ชมคงคาราตรี ศูนย์วัฒนธรรมพราหมณ์-ฮินดู กับกองไฟที่ไม่เคยมอดดับมากว่า 4,000 ปี และพิธีมหาอารตีการบูชาเทพที่ยิ่งใหญ่ริมฝั่งคงคา 

20.00 น. กลับถึงวัดไทยพาราณสี เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารไทย (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ โปรแกรมนี้เดินทางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929  

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • เป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญที่ธัมเมกขสถูป ณ ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

 • สถานที่ปฐมเทศนา อยู่ในเขตป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา สร้างโดยพระเจ้าอโศกหลังพุทธกาลราว 300 ปี

 • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ศูนย์กลางหัวใจของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ชมคงคาราตรี พิธีบูชาเทพมหาอารตี ดูกองไฟที่ไม่เคยมอดดับมายาวนานกว่า 4,000 ปี

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...
Visitors: 250,076
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0