วันที่5 ลุมพินีสถานที่ประสูติ

วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

06.00 น. เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรม  Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ ร้านอาหาร Susham' Haveli Restaurant (มื้อที่ 12)

09.00 น. ถึงด่านโสเนารี ด่านตม.ชายแดน อินเดีย - เนปาล เพื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเนปาล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูอินเดีย (มื้อที่ 13) ที่ Hotel Buddha Town & Restaurant ประเทศเนปาล 

14.00 น. นำเข้าสู่ลุมพินี  (สังเวชนิยสถาน ที่ประสูติพระพุทธเจ้า) นมัสการพื้นที่ตำแหน่งที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ชมหินแกะสลักโบราณภาพประสูติกาล และหินหมายบอกตำแหน่งจุดที่มีพระสูติกาล ชมเสาหินพระเจ้าอโศก ชมสระโบกขรณี สวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนเทียน

17.00 น. นำเที่ยววัดไทยลุมพินี และรับประทานเครื่องดื่มและอาหารเย็นเมนูอาหารไทย (มื้อที่14) ในวัดไทยลุมพินี

19.00 น. เช็คอินเข้าพักที่ Hotel AAKASH INTERNATIONAL ประเทศเนปาล พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ รายการนี้เดินทางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 
 • Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar
  Hotel Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

  Hotel Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

 • ลุมพินี เป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 4 สถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ที่พระนางมายาเทวีทรงประสูติเจ้าชายสิทธิตถะ ซึ่งต่อมาได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในเขตบริเวณของลุมพินี อันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า อยู่ในประเทศเนปาล ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • Hotel AAKASH INTERNATIONAL
  Hotel AAKASH INTERNATIONAL

  โรงแรม Hotel AAKASH INTERNATIONAL ประเทศเนปาล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...
Visitors: 250,066
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0