วันที่4 สาลวโนทยาน กุสินารา

วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย  ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน - มกุฏพันธนเจดีย์

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี (มื้อที่9)

07.00 น. เดินทางสู่ ปาวาลเจดีย์ สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร และไปวัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก สถานที่ที่พระนางปชาบดีโคตมี พระนางพิมพายโสธราและคณะมาขอบวชเป็นภิกษุณี แวะชมหมู่บ้านกาลามะ ต้นกำเนิดแห่งกาลามะสูตร จากนั้นออกเดินทางสู่นครกุสินารา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องเมนูไทย (มื้อที่10) บนรถระหว่างการเดินทางทาง

14.00 น. เดินทางถึงนครกุสินารา นำเข้าสู่สาลวโนทยาน (สังเวชนิยสถาน ที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน) ร่วมนั่งสมาธิ สวดมนต์เวียนเทียน และถวายผ้าห่มพระพุทธรูปปางปรินิพพาน แล้วเดินทางไปสู่ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ร่วมสวดมนต์ทำสมาธิ

17.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา แวะชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ แล้วเช็คอินเข้าพักที่ โรงแรม Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเมนูอินเดีย (มื้อที่ 11) ที่ร้าน Lumpini Pop Light Restaurant

19.00 น. กลับเข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัทธยาศัย

หมายเหตุ รายการนี้เดินทางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 
 • ปาวาลเจดีย์
  ปาวาลเจดีย์

  ปาวาลเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปลงสังขาร
 • วัดป่ามหาวัน
  วัดป่ามหาวัน

  สถานที่ที่เกิดภิกษุณีขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา และมีเสาอโศกต้นที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดในโลก

 • สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีวิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

 • เดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์หอมเพื่อใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสั่งให้สร้าง....

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...
Visitors: 250,067
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0