วันที่3 เขาคิชกูฏ-นาลันทา

วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6)

07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราชคฤห์ ขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการพระมูลคันธกุฎี กุฏิพระอานนท์  ถ้ำสุกรขาตา(ถ้ำพระสารีบุตร) ถ้ำพระโมคคัลลานะ ถ้ำพระกัสสปะ ลงจากเขา แวะชมโรงพยาบาลพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ คุกที่ขังพระเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกของโลกสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  จาตุรงคสันติบาท ต้นกำเนิดวันมาฆบูชา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูอาหารไทยแบบเซ็ตบ๊อกซ์บนรถระหว่างเดินทาง (มื้อที่7) 

14.00 น.  นำชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มานานกว่าพันปี

20.00 น. เดินทางเข้าพักที่วัดไทยไวสาลี รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารไทย (มื้อที่ 8) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศั

หมายเหตุ รายการนี้เดินทางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • ในสมัยพุทธกาลเขาคิชฌกูฏเป็นภูเขา 1 ใน 5 ของเมืองมคธที่ล้อมรอบด้วยภูเขา 5 ลูก เป็นที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกองค์สำคัญเช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์

 • กรุงราชคฤห์ ในยุคสมัยพุทธกาล เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด และมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก

 • มหาวิทยาลัยนาลันทา มีความสำคัญและยิ่งใหญ่มาแต่ครั้งพุทธกาล มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกในเวลานั้น ภายในเขตมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดและเป็นที่ตายของพระสารีบุตร

 • ตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญชาวไทย....

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 250,066
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0