วันที่2 พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้

วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3)  

07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พุทธคยา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องเมนูอาหารไทยหรืออาหารอินเดียในร้านอาหารระหว่างเส้นทาง (มื้อที่4) 

14.00 น. นำชมบ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส แล้วไปดูสถานที่ที่โสตถิยะพราหมณ์ถวายหญ้ารองนั่ง ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แก่ศากยมุณี(เจ้าชายสิทธัตถะ)ในวันก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่ศากยมุณีอธิษฐานลอยถาดทองคำ แล้วเดินทางต่อไปสักการะเจดีย์พุทธคยา (สังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้)  นำเข้าสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ แท่นวัชรอาสน์ มหาเจดีย์พุทธคยา นั่งสมาธิ สวดมนต์ ชมสัตมหาสถาน ชมเสาหินอโศก กราบสักการะพระพุทธเมตตาซึ่งงดงามหาที่ติไม่ได้ แล้วแวะชมวัดไทยพุทธคยา

18.00 น. เข้าพัก ณ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา รับประทานอาหารมื้อเย็นเมนูอาหารไทย (มื้อที่5) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ รายการนี้เดินทางเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 การเดินทางครั้งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของฤดูกาลและคณะผู้เดินทาง

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • นางสุชาดา เป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสด้วยถาดทองคำอันเป็นที่มาของการลอยถาดเสียงทายของ สมณะโคดมในวันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณริมแม่น้ำเนรัญชรา

 • พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า

 • เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ห่างจากเจดีย์พุทธคยาเพียง 500 เมตร ได้จำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรฯ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุด

 • ตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา เป็นวัดที่บริหารโดยพระสงฆ์ชาวไทย สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นที่พักของคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาชาวไทยที่เดินทางไปสักการะเจดีย์พุทธคยา

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 250,076
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0