วัดไทยนวราชรัตนาราม960

วัดไทยนวราชรัตนาราม960

วัดไทยนวราชรัตนาราม960 หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960"  ที่วัดแห่งนี้เปิดให้บริการเป็นศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธ ตั้งอยู่ในเขตรัฐ U.P. ประเทศอินเดีย บริเวณเส้นทางขาออกจากอินเดียก่อนถึงด่านโสเนารีประมาณ 2 กิโลเมตร  และอยู่ก่อนถึงลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ในเขตประเทศเนปาล ประมาณ 26 กิโลเมตร

วัดไทยนวราชรัตนาราม960 การสร้างมีเจตนาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆ ในการให้บริการแก่พุทธบริษัทผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญดังกล่าว เรียกว่าแทบทุกคณะต้องแวะไปใช้บริการก่อนที่จะเข้าไปรอคิวผ่านด่านโสเนารีเพื่อเข้าสู่ประเทศเนปาล ด้วยเป็นจุดแวะพักให้ผู้เดินทางได้แวะเข้าสุขาปลดทุกข์ให้สบายตัวก่อนเดินทางต่อ ซึ่งที่ด่านพรมแดนดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควร ทั้งผู้ที่เดินทางข้ามด่านเป็นปกติธุระ ผู้ที่เดินทางเพื่อไปสักการะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และชาวต่างประเทศที่เดินทางข้ามด่านนี้เพื่อเดินทางสู่เทือกเขาหิมาลัยเพื่อไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก จึงรวมแล้วมีแถวต่อคิวรอข้ามด่านที่ยาวมากพอสมควรทั้งขาเข้าและขาออกจากอินเดียสู่เนปาล และแม้ระยะทางจากด่านโสเนารีสู่ลุมพินีวันจะห่างกันเพียง 26 กิโลเมตร ก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรเพราะถนนหนทางค่อนข้างลำบากในการสัยจรพอสมควร การแวะทำธุระส่วนตัวที่วัดไทยนวราชจึงเป็นการคลายทุกข์ส่วนตัวและเติมเต็มพลังรวมทั้งเป็นจุดแวะรอระหว่างผู้ให้บริการนำเดินทางเข้าประเทศเนปาลไปติดต่อเรื่องเอกสารในการผ่านแดน

ดังนั้นวัดไทย 960 จึงเป็นจุดแวะพักที่สร้างความสะดวกให้คณะผู้แสวงบุญได้มาก ระหว่างรอข้ามด่านในขาออกจากอินเดีย และเป็นจุดแวะพักขาเข้าที่ออกมาจากประเทศเนปาล ด้วยจุดเด่นที่ทางวัดตั้งใจทำห้องสุขาที่สะอาดและสะดวกสบายเป็นพิเศษจำนวนมากในการรองรับคณะผู้เดินทางไปแสวงบุญ มีโรตีร้อนๆให้รับประทานฟรีซึ่งการันตีในความอร่อยและพูดได้ว่าน่าจะเป็นร้านโรตีที่มีคนไทยไปอุดหนุนมากที่สุดในโลก บรรยากาศวัดไทย960 ก็ร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน มีห้องพักไว้รับรองคณะผู้เดินทางที่ติดเวลาไม่สามารถข้ามด่านพรมแดนได้ทันต้องรอข้ามแดนใหม่ในวันรุ่งขึ้น หรือสำหรับผู้เดินทางบางท่านที่มีปัญหาด้านเอกสารวีซ่าไม่สามารถผ่านแดนเข้าไปประเทศเนปาลได้ ก็สามารถใช้บริการนอนรอคณะผู้แสวงบุญคนอื่นที่ล่วงเข้าไปในเนปาลในการมารับเพื่อเดินทางเข้าโปรแกรมอื่นๆ ต่อไปได้ที่วัดไทย960 แห่งนี้

นอกจากโรตีของร้าน แตงโม โรตี อรีดอย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่สุดของเมนูอาหารว่างทานเล่น กินกับชาร้อนๆ ยิ่งอร่อยเข้ากันเป็นพิเศษ เป็นเมนูเด็ดที่คณะทริปแสวงบุญทัวร์อินเดีย-เนปาลต้องกินให้ได้ไปแล้ว ที่วัดแห่งนี้ก็มีของฝากที่น่าสนใจมากอีกอย่างคือ เกลือจากเทือกเขาหิมาลัย มีความพิเศษคือเป็นเกลือสีดำและเกลือสีชมพูซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุจากภูเขาหิมาลัยเชื่อกันว่ามีสรรพคุณดีมากมาย ก็อย่าลืมอุดหนุนเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านมาด้วย ถึงแม้ทางวัดจะให้บริการฟรีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ แต่สาธุชนผู้มีน้ำใจก็สามารถทำบุญได้ตามกำลังและจิตศรัทธาเพื่อให้ทางวัดได้มีปัจจัยและกำลังที่จะให้การต้อนรับคณะผู้เดินทางที่มาเป็นรุ่นน้องของเราในภายหลังได้ต่อๆ ไป

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 274,047
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0