อินเดีย กับเรื่องราวน่าทึ่ง

อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง

ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุด มีทั้งศิลปะประเพณี และเรื่องราวที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากมาย ปัจจุบันอินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การคมนาคมถนนหนทางก็สะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะเป็นประเทศที่กำเนิดพระพุทธศาสนา มี สังเวชนียสถาน สถานที่ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่ชวนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจำนวน 3 แห่ง จากทั้งหมดที่มี 4 แห่ง อันประกอบด้วย สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงดับขปรินิพพานโดยอีก 1 แห่งคือสถานที่ประสูติอยู่ที่ประเทศเนปาล


 • เกษตรอินเดีย4.jpg
  วัวกับวัฒนธรรมอินเดีย เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า วัวเป็นสิ่งที่ชาวอินเดียถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพาหนะของพระศิวะ คนอินเดียส่วนใหญ่จึงไม่กินเนื้อวัว รวมทั้งไม่ทำร้ายด้วยประกา...

 • สวนลุมพินี17.jpg
  จุดสีแดงที่หน้าผากสาวอินเดีย เมื่อย่างเข้าสู่ประเทศอินเดีย เราจะเห็นผู้หญิงจำนวนมากแต้มจุดเล็กๆสีแดงที่บริเวณกลางหน้าผาก หลายท่านอาจเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นแ...

 • ไจและจาปาตี122.jpg
  ไจ จาปาตี ดาล อาหารอินเดียที่ไปแล้วต้องทานให้ได้ อาหารท้องถิ่นของชาวอินเดียที่นิยมทานกันมาก นักแสวงบุญชาวไทยผู้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดี...

 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 274,040
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0