คงคาราตรี ศูนย์กลางวัฒนธรรมฮินดู

แม่น้ำคงคา กับความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมฮินดู-พราหมณ์

ชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยอันเป็นเสมือนจุดพบกันระหว่างโลกและสวรรค์ โดยเฉพาะแม่น้ำคงคาช่วงที่ไหลผ่านพาราณสีนั้น จะแบ่งสองฝั่งแม่น้ำเป็นฝั่งนรกและสวรรค์  ฝั่งสวรรค์นั้นคือฝั่งแม่น้ำที่มีตึกรามบ้านช่องปลูกขึ้นอย่างหนาแน่น ส่วนฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนรก ไม่มีบ้านเรือนอยู่เลย 

ด้านฝั่งสวรรค์ของแม่น้ำคงคา จะมีผู้คนเนืองแน่นเต็มไปด้วยชาวฮินดูที่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างบาป มีพิธีบูชาพระอาทิตย์  มีท่าน้ำชื่อ มณีกรรณิการ์ฆาต เป็นสถานที่ทำการเผาศพอยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าท่าน้ำแห่งนี้กองไฟเผาศพไม่เคยมอดดับมานานกว่าสี่พันปีแล้ว เพราะชาวฮินดูเชื่อว่า ท่าน้ำแห่งนี้เป็นท่าน้ำของพระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่านโปรยลงไปที่ท่าน้ำนี้  ผู้ตายจะได้ไปสวรรค์ทันที  

การเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคา  ด้วยทุกวันมีผู้นำศพมาทำพิธีเผาริมฝั่งแม่น้ำคงคา ของเมืองพาราณาสีซึ่งอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  จึงได้รับสมญาว่า “นครแห่งแสงไฟ” เพราะมีแสงไฟอันเกิดจากการเผาศพที่ถูกจุดต่อเนื่องกันไม่มีวันดับเป็นระยะเวลากว่า 4,000 ปี ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  ทำให้เมืองพาราณาสีถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองแห่งความตาย”  ไม่ว่าจะเป็นใครตั้งแต่ ขอทาน  จนถึงพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนเป็นที่เคารพบูชาของคนทุกวรรณะ หรือพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ มหาเศรษฐี คหบดีผู้มีเงินทอง ก็ใช้ริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้เป็นสถานที่ฌาปนสถานเช่นเดียวกัน ประมาณว่าในแต่ละปีมีการทำพิธีเผาศพบริเวณแห่งนี้ไม่น้อยกว่า 35,000 ศพทีเดียว

บริเวณใกล้ๆ ท่าน้ำมณีกรรณิการ์ฆาต จะมีโรงแรมรอตาย ที่สร้างไว้เพื่อคนที่รอความตายมาพัก ชาวฮินดูเชื่อว่าความตายเป็นการทิ้งสังขารเก่าที่ผุพังเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ส่วนท่าน้ำที่มีการทำพิธีบูชาไฟ นั้น มีชื่อว่า ท่าน้ำทศาศวเมธ ที่ทุกค่ำคืนจะมีพิธีบูชาไฟซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า มหาอารตี  มีการบูชาเทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยข้าวตอกดอกไม้แล้วและการบูชาด้วยไฟ นี้ก็เพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความขลังให้กับพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง  บริเวณฝั่งสวรรค์ของแม่น้ำคงคาจึงหนาแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลทุกวัน

หมายเหตุ คณะทัวร์ผู้แสวงบุญ สามารถล่องเรือชมแม่น้ำคงคาได้ มีเรือให้บริการพาไปชมพิธีการในระยะห่างจะไม่พบภาพที่น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะเรือจะวิ่งกลางแม่น้ำคงคา ก็จะได้เห็นถึงความศรัทธาของคนอินเดียในอีกรูปแบบของวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างออกไป รวมถึงได้ชมพิธีบูชาเทพที่ยิ่งใหญ่ ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งอย่างหนึ่งที่ทริปแสวงบุญ หรือไปประเทศอินเดียไม่ควรพลาดชม

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • พุทธคยา13.jpg
  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์...

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางของศาสนาฮินดู ประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในส...

 • สาลวโนทยาน2.jpg
  กุสินารา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมืองกุสินาราประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลกุสินาราเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัล...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย3.jpg
  นมัสการพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย เขาคิชฌกูฏปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตตำบลราชคีร์ (Rajgir) จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาลเขาคิชฌกูฏเป็นภู...

 • บ้านนางสุชาดา1.jpg
  นางสุชาดาและโสตถิยะพราหมณ์ นางสุชาดา เป็นอุบาสิกาคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ด้วยเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมในวันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสั...

 • มกุฏพันธนเจดีย์4.jpg
  มกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา ในปัจจุบันคือ ตำบลกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียเดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดี...

 • รอยเกวียนราชคฤห์.jpg
  กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธ แคว้นที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคพุทธกาล กรุงราชคฤห์ในยุคสมัยพุทธกาล เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรือ...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • นาลันทา4.jpg
  นาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เมืองนาลันทาในสมัยพุทธกาล อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในแคว้นมคธ ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วงชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศร...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยมคธ1.jpg
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดของคนไทยที่บริหารโดยพระสงฆ์ชาวไทย สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นที่พักของคณะสงฆ์และอุบาสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดไทยนาลันทา815.jpg
  วัดไทยนาลันทา วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาลันทา ตำบลนาลันทา อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร บ้านเกิดและที่นิพพานของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสารีบุตร โดยต่อมาบริเวณบ้านของพระสารีบุต...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 245,562
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0