วัดมิจาโกง

วัดมิจาโกง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า

วัดมิจาโกง หรือวัดดอนจระเข้  เป็นวัดที่มีการสร้างจระเข้ขนาดใหญ่สีเขียวมีโบสถ์อยู่บนหลังของจระเข้ โดยมีตำนานเรื่องเล่าว่า  เจ้าอาวาสได้นิมิตเห็นจระเข้มาเข้าฝันว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ เมื่อก่อนเคยมีจระเข้อาศัย การที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างทับสถานที่แห่งนี้ได้สำเร็จ จะต้องทำตามนิมิต ไม่งั้นจะสร้างวัดไม่สำเร็จ หรือจะมีผู้มารบกวนจะอยู่ไม่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้มีการสร้างจระเข้ใหญ่สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดของวัดมิจาโกง

วัดมิจาโกง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า  มีการสร้างปฏิมากรรมงานปั้นรูป 3 มิติ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จนกระทั่งปรินิพพาน โดยแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นตอนๆ เป็นห้องแสดงเรื่องราวห้องละ 1 ตอน  มีคำอธิบายเรื่องราวในแต่ละตอนเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

วัดมิจาโกงมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทย คนพม่า และชาวต่างชาติ สามารถศึกษาพุทธประวัติในมุมมองของชาวเมียร์ม่าที่นับถือพุทธนิกายเถรวาทคล้ายเราแต่มีมุมมองที่อาจแตกต่างในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบ้าง ผ่านปฏิมากรรมรูปปั้น 3 มิติที่เล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ

วัดมิจาโกงมีเสาอโศก ซึ่งเป็นรูปแบบเสาหินโบราณ สร้างขึ้นครั้งแรกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก" ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

เสาอโศก จะมีเอกลักษณ์คือ เสาทุกเสาจะมีหัวสิงห์แกะสลักประดิษฐานอยู่ เป็นสัญลักษณ์ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดุจราชสีห์ และแผ่ไปไกลดุจเสียงแห่งราชสีห์ โดยตัวเสาจะมีคำจารึกถึงความสำคัญของสถานที่ตั้งเสาหรือประกาศพระบรมราชโองการของพระเจ้าอโศกมหาราช

โปรแกรมแนะนำ  พาเที่ยวเมียวดี พม่า


RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร
 เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  วัดชเวมินหวุ่น จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) วัดชเวมินหวุ่น คนท้องถิ่นนิยมเรียกว่าวัดส่วยมินวุ่น คนไทยจะรู้จักกันในนามวัดเจดีย์ทอง มีชื่อเต็มว่า"เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้" เ...

 • วัดเจ้าลงจี4.jpg
  วัดเจ้าลงจี เมืองเมียววดี ประเทศเมียร์ม่าหรือพม่า วัดเจ้าลงจี มีชื่อที่คนไทยรู้จักว่า วัดหินใหญ่ ภาษาพม่าเรียกว่า วัดเจ้าโหล่งจี บางคนอาจออกเสียงตามสำเนียงที่ได้ยินว่า วัดเจ้าโล่งจ...

 • วัดมอญพระยืน4.jpg
  วัดมอญพระยืน เมียวดี ประเทศพม่า วัดมอญพระยืนเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเมียวดี เป็นวัดของชาวมอญวัดเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในเมียวดี มีประเพณีและวันสำคัญคล้ายของคนไทยมาก เพียงแต่วันเ...

 • ตลาดบาเยงนอง9.jpg
  พาเที่ยวตลาดบาเยงนอง หรือคนไทยนิยมเรียกว่า ตลาดบุเรงนอง ที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า ตลาดบาเยงนองหรือตลาดบุเรงนอง เป็นตลาดหลักของจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า คล้ายกับตลาดสดบ้านเรา ...

 • เมียวดีคอมเพล็ก17.jpg
  เมียวดีคอมแพล็กซ์ แหล่งบรรเทิงเต็มรูปแบบครบวงจร หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เมียวดี ประเทศพม่าหรือเมื่อนักเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวที่แม่สอด จังหวัดตาก คงจะพอผ่านหูผ่านตากับแหล่งเอ็นเ...
Visitors: 265,204
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0