แหล่งท่องเที่ยว ตปท.

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศที่น่าสนใจ 

ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปเที่ยว เนื่องจากการเดินทางสะดวก ไม่ต้องขอวีซ่า ค่าใช้จ่ายไม่แพง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


  • เที่ยวเวียดนาม3.jpg
    แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ AEC นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่า การเดินทางก็สะดวกใช้เ...

  • 2019-02-21-11-27-27.jpg
    แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศเมียร์ม่า(พม่า)ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ AEC นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่า การเดินทางก็สะดวกใช้...
Visitors: 36,685