วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง มีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ จึงมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระแก้ว

พระแก้วมรกต เป็นพระประทับนั่งอย่างสมาธิราบในสกุลช่างล้านนา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์  แกะสลักมาจากหยกสีเขียวเข้มที่มีค่าและหายากมาก พระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงในแต่ละฤดู ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของ พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1  จนถึงรัชกาลปัจจุบันที่จะต้องเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงประจำฤดูด้วยตนเอง

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ภาพชุดรามเกียรติ์นี้เริ่มตั้งแต่ภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ ก่อนที่จะอวตารเป็นพระราม ปรากฏอยู่ตามซุ้มประตูและมุขพระระเบียง ประมาณ 80 ภาพ แล้วไปต่อเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ห้องที่ 1 – 178 มีคำบรรยายใต้ภาพและคำบรรยายเป็นโคลงสลักบนแผ่นหินอ่อนติดอยู่ที่เสารอบพระระเบียง 

ยักษ์ทวารบาล เป็นยักษ์จากเรื่องรามเกียรติ์มีรวม 12 ตนยืนยามเฝ้ารอบพระอุโบสถวัดพระแก้ว สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีชื่อดังนี้ สุริยาภพ , อินทรชิต , มังกรกัณฐ์ , วิรุฬหก , ทศคีรีธร , ทศคีรีวัน, กรวรรดิ, อัศกรรณมารา , ทศกัณฐ์ , สหัสเดชะ , ไมยราพณ์, วิรัญจำบัง

พระศรีรัตนเจดีย์ ตั้งอยู่บนฐานไพทีทางทิศตะวันตก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สมัยแรกสร้างนั้นยังไม่ได้มีการประดับกระเบื้อง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เจดีย์

นครวัดจำลอง รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งให้จำลองปราสาทนครวัดไว้ที่วัดพระแก้ว  เป็นปราสาทนครวัดแห่งเดียวที่เสร็จสมบูรณ์เพราะปราสาทองค์จริงที่เขมรสร้างไม่เสร็จ

พระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาล ตั้งอยู่รอบพระมณฑป มีดังนี้

 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 1 เป็นรูปมงกุฎไม่มีพระจอน
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 2 เป็นรูปพระยาครุฑจับนาค
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 3 เป็นรูปพระวิมาน
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 4 เป็นรูปพระมหามงกุฎ
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (หรือพระเกี้ยว)
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 6  เป็นรูปวชิราวุธ
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 7 เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 8 เป็นรูปพระโพธิสัตว์
 • พระบรมราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข9” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น


หอระฆังวัดพระแก้ว 
เป็นที่เก็บระฆังที่ขุดพบที่วัดระฆังโฆษิตารามอันเป็นที่มาของชื่อวัดระฆัง เป็นระฆังที่มีเสียงกังวานเพราะมาก ใช้ย่ำระฆังเฉพาะในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น ใครมีโอกาศได้ยินเสียงระฆังวัดพระแก้วนี้ ถือว่ามีบุญมากทีเดียวเพราะโอกาสในการได้ฟังแต่ละครั้งค่อนข้างนานมาก

ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดปรางค์มีนภศูล และมงกุฎอยู่บนยอด ประดับกระเบื้องเคลือบ องค์เดียวในประเทศไทย
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมจะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ แต่เมื่อสร้างเสร็จเห็นว่าคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี จึงมิได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ปัจจุบันได้มีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย จนถึงรัชกาลที่ 8 แล้ว ปราสาทพระเทพบิดรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมปีละ 7 วัน ได้แก่ วันปีใหม่ วันจักรี วันสงกรานต์ (13 – 15 เมษายน) วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ

พระอุโบสถ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 พระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบ ตัวพระอุโบสถมีฐานปัทม์ รับอีกชั้นหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทอง ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลที่1 เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาดแดง รัชกาลที่ 3 โปรดเล้าฯ ให้ปั้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ปิดทองประดับกระจก เพื่อให้เข้ากับผนังมณฑป ปิดทองประดับกระจกบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุกทั้งหมด ที่เชิงบันไดมีสิงห์หล่อด้วยสำริดบันไดละคู่ รวม 12 ตัว โดยได้แบบมาจาก เขมรคู่หนึ่ง แล้วหล่อเพิ่มอีก 10 ตัว

ข้อแนะนำสำหรับการไปวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง

 • คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติ 500 บาท ( รวมบัตรเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง)
 • เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
 • การเข้าชมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 • แนะนำว่าควรใช้บริการมัคคุเทศก์ จะได้รับความรู้และอรรถรสในการเข้าชมเพิ่มอีกมากมาย


  RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 


  ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • วัดอรุณ5.jpg
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ศาสนสถานเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร1. วัดอรุณฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหา...

 • พระทองคำวัดไตรมิตร1.jpg
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดไตรมิตร)วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของโปรแกรมเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยควรถือโอกาสไปสักการะเพื่อเป็น...

 • วัดโพธิ์14.jpg
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนิยมเรียกกันทั่วไปว่า วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทส...

 • ตลาดดอยมูเซอ12.jpg
  ตลาดชาวเขาดอยมูเซออยู่ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 2 ตลาดด้วยกันคือ ตลาดดอยมูเซอเก่า และตลาดดอยมูเซอใหม่ ตั้งอยู่กันคนละฝั่งถนนห่างกันประมาณ 1 กม. ตลาดดอยมูเซอทั้ง 2 ตลาดขายสินค้า...

 • น้ำพุแม่กาษา11.jpg
  บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นหนึ่งในไม่กี่อำเภอของไทยที่ตัวอำเภอมีความเจริญมากกว่าตัวจังหวัด แม่สอดเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนสำคัญที่เชื่อมต่อไปยังเมือ...

 • ตลาดริมเมย11.jpg
  ตลาดริมเมย ตลาดการค้าใหญ่สุด ชายแดนตะวันตก อ.แม่สอด จ.ตาก ตลาดริมเมยตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของประเทศพม่า สามารถมองข้ามไปยังฝั่...

 • ด่านสิงขร8.jpg
  ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ด่านสิงขรเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญ ถึงแม้ว่ายังเป็นเพียงจุดผ่อนปรนทางการค้า ไม่ได้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจที่เชื่อมทะเล...

 • เจดีย์ภักดีประกาศ7.jpg
  พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นหนึ่งในมหาเจดีย์ที่คนไทยสมควรไปเยี่ยมชมให้ได้ซักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะเป็นมหาเจดีย์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม...

 • หว้ากอ14.jpg
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อยู่ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประม...

 • วัดห้วยมงคล8.jpg
  ไหว้หลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในโลก วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความเป็นมาของว...

 • ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม12.jpg
  ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม อยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 100 กว่าไร่ ตลาดเน้นจุดขายที่ออกแบบพื้นที่ของตลาดได้อย่างสวยงามและ...

 • วัดบางกุ้ง6.jpg
  วัดบางกุ้ง สมุทรสงครามวัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงปีพ.ศ. ๒๓๐๘ กองทัพพม่าได้...
Visitors: 243,820