หมู่เกาะ เขื่อนเชี่ยวหลาน 4D3N

สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 3 คืน

พาบินไปเที่ยวสุราษฎร์ธานี เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นอนที่ อ่าวท่าชนะ 1 คืน , หมู่เกาะอ่างทอง 1 คืน และเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา 1 คืน

วันที่ 1 ของการเดินทางเที่ยว สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน

11.00 น. นักท่องเที่ยวถึงสนามบินดอนเมือง ทำการเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก
12.10 น. เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3239

13.25 น. ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวรับสัมภาระ แล้วเดินออกมาพบทีมงานเจ้าหน้าที่ที่รอต้อนรับที่ประตูทางออกของผู้โดยสารขาเข้า

14.00 น. รถตู้นำเที่ยวนำชมวัดสวนโมกขพลาราม , ไปสักการะพระบรมธาตุไชยา , และไปสนุกกับการขี่ม้าถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

18.00 น. เช็คอินเข้าพักที่หาดสำเร็จรีสอร์ท หรือที่พักระดับเดียวกัน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น เซ็ตอาหารทะเล + ปิ้งย่างหมึกสด (มื้อที่ 1)

20.30 น. พักผ่อนตามอัทธยาศัย  

วัดสวนโมกขพลาราม
วัดพระบรมธาตุไชยา
ถ่ายภาพกับฟาร์มม้า
วัดสวนโมกขพลาราม
วัดพระบรมธาตุไชยา
กิจกรรมถ่ายภาพกับม้าแสนรู้
หาดสำเร็จรีสอร์ท
อาหารเช้า ขนมจีนเส้นสด
เรือนำเที่ยว
หาดสำเร็จรีสอร์ท
อาหารเช้า ขนมจีนเส้นสด ท่าชนะ
เรือสปีดโบ๊ท นำเที่ยวสู่หมู่เกาะอ่างทอง


วันที่ 2 ของการเดินทางเที่ยว สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูขนมจีนเส้นสด (มื้อที่ 2)
08.30 น. เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางจากท่าเรือท่าชนะ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะอ่างทอง
09.30 น. ถึงเกาะวัวตาหลับ พานักท่องเที่ยวขึ้นชมความงดงามของผาจันทร์จรัส จุดชมวิวหมู่เกาะที่สวยติดอันดับโลก 
12.00 น. 
เสริฟอาหารเที่ยงเมนูเซ็ทบ๊อกซ์ (มื้อที่ 3) บริเวณจุดพักนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ
13.00 น. เรือสปีดโบ๊ทนำเดินทางสู่แม่เกาะ พาขึ้นจุดชมวิวทะเลใน
14.00 น. เรือสปีดโบ๊ทนำไปดำน้ำที่เกาะว่าว
15.30 น. เช็คอินเข้าที่พักของอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง บ้าน 1 หลัง อาจนอนมากกว่า 2 ท่าน
16.00 น. พายเรือคายัคภายในเขตอุทยานฯหมู่เกาะอ่างทองตามอัทธยาศัย (มีบริการ 2 ลำ นักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนกันพาย)
18.00 น. ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย


หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง
จุดชมวิวผาจันทร์จรัส
ทะเลใน
ดำน้ำเกาะว่าว
ดำน้ำสน็อคเกิล เกาะว่าว
พายคายัค
บ้านพักของอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง


วันที่ 3 ของการเดินทางเที่ยว สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5 )
08.00 น. เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางจากหมู่เกาะอ่างทอง มุ่งหน้าท่าเรืออำเภอท่าชนะ
09.00 น. รถตู้บริการ นำเดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา
11.00 น. ลงเรือชมความงามของเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย วังปลาแพนางไพร
12.30 น. เช็คอินเข้าพักที่แพคีรีธารา(หรือแพพักระดับเดียวกัน) รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6)
14.00 น. เรือนำเที่ยวภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเลือกพายคายัคเล่นน้ำบริเวณแพพัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

กุ้ยหลินเมืองไทย
แพพักเขื่อนเชี่ยวหลาน
กุ้ยหลินเมืองไทย
แพพักเขื่อนเชี่ยวหลาน
เขื่อนเชี่ยวหลาน

วันที่ 4 ของการเดินทางเที่ยว สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน

06.00 น. นั่งเรือชมความงามมอร์นิ่งซาฟารีของเขื่อนเชี่ยวหลาน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
09.00 น. เช็คเอาท์ออกจากแพพัก
10.00 น. ถึงท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
10.30 น. เช็คอินถ่ายภาพที่ จุดชมวิวสันเขื่อนและสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงเซ็ตซีฟู้ดที่ร้านลำพู2 ปากน้ำตาปี(มื้อที่ 9)
13.30 น. นำซื้อของฝากของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ
15.00 น. ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี นำนักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน และกล่าวคำอำลาด้วยความประทับใจ
16.10 น. บินเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง กทม. ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3232
17.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
แพพัก เขื่อนรัชชประภา
สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
แพนางไพร


ค่าบริการนำเที่ยว สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน  4 วัน 3 คืน รวมค่าเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี , อาหาร 9 มื้อ , ค่าอุทยานฯ(เฉพาะคนไทย ถ้าเป็นชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 600 บาท/คน) , ค่าประกันภัย , และค่าการนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 15,000 บาท
 • เดินทาง 10-11 ท่าน ราคาท่านละ 14,000 บาท
 • เดินทาง 12-13 ท่าน ค่าบริการท่านละ 12,900 บาท
 • ราคานี้เป็นราคาแนะนำ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจถูกกว่าหรือแพงกว่า ขึ้นกับจำนวนนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล และระยะเวลาในการจองตั๋วเครื่องบิน หรือเลือกการเดินทางประเภทอื่น โปรดสอบถามราคาก่อนจองอีกครั้งที่โทร. 084-625-9929


หมายเหตุ

 • น้ำหนักสัมภาระต่อท่านที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน มี 20 กิโลกรัมให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ 7 กิโลกรัมให้ถือขึ้นเครื่องบิน (แนะนำว่าควรเผื่อน้ำหนักสัมภาระสำหรับของฝากและสินค้าที่ซื้อกลับด้วย)
 • โปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเพิ่มโปรแกรมเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เขื่อนรัชชประภา เขาสก และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มเติมได้

RKA Travel นำเที่ยวสุราษฎร์ธานีแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวสุราษฎร์ธานีทุกรูปแบบ  นำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • เรือรบ.jpg
  กำหนดการทัวร์ฐานทัพเรือพังงา 2 วัน 1 คืน กับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ พาเที่ยวป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ล่องแพเขาสก ฐานทัพเรือพังงา เขื่อนรัชชประภา วันที่ 1 สุราษฎร์ธานี - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ...
  ราคาขาย ฿2,590
  มีสินค้า


 • 2018-09-11-12-00-24.jpg
  พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ภูเรือ - เชียงคาน จังหวัดเลยRKA Tourจัดทริปพิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอำเภอภูเรือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2...
Visitors: 248,049
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0