เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน

นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอัน ไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชมพระราชวังเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนาม ไปไหว้พระขอพรที่วัดเทียนหมู นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดินแดนที่สูงเทียมเมฆนามบาน่าฮิลล์ ถ่ายภาพบนสะพานโกลเด้นบริดจ์ สนุกกับสวนสนุกแฟนตาซี ช็อปปิ้งตลาดฮาน และกิจกรรมดีๆ อีกเพียบตลอดการเดินทาง

วันที่ 1 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : สนามบิน -โฮยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - วัดกวางตุ้ง (D)

14.30 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (ออกนอกประเทศ)

16.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD638 ใช้เวลาเดินทาง 1.40 ชั่วโมง

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่นำผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำขึ้นรถนำเที่ยวเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม

18.50 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร THIEN NGA

19.30 น. นำชมเมืองแห่งโคมไฟและชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันซึ่งได้รับรองเป็นเมืองมรดกโลก ( ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำทูโบน อยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม )

21.00 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ PHO HOI RESORT โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ท่องราตรีเมืองฮอยอันฉันรักเธอ เมืองมรดกโลก

 
เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน ฮอยอัน


วันที่ 2 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : 
เรือกระด้ง - วัดเทียนหมู - พระราชวัง - ตลาดถนนคนเดิน - ล่องเรือมังกร (B,L,D)

 
ร้านอาหารมาดามงอน
ล่องเรือมังกร


06.30 น. 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 2) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

07.30 นกิจกรรมล่องเรือกระด้ง (สัญลักษณ์แห่งฮอยอัน ไม่ไปไม่ได้เลย)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มีเมนูพิเศษ Lobster กุ้งมังกรให้ได้ชิม (มื้อที่ 3) ที่ร้าน MADAM NGON

13.00 น. เดินทางไปสักการะขอพรและชมความสวยงามของวัดเทียนหมู

15.30 น. ชมความสวยงามของพระราชวังแห่งจักรพรรดิ์เวียดนาม

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน ZALOS (มื้อที่ 4)

19.00 น. กิจกรรมล่องเรือมังกร ฟังเพลงสไตล์เวียดนาม

20.30 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ JASMINE Hotel หรือเทียบเท่า

20.40 น. อิสระช็อปปิ้งถนนคนเดินเมืองเว้ ตามอัทธยาศัย

 
Pho Hoi Hotel เรือกระด้ง ฮอยอัน เรือกระด้ง เวียดนาม


วันที่ 3 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : 
เว้- บาน่าฮิลล์ - สะพานมือยักษ์ - สวนสนุก - สวนดอกไม้ ( B,L,D )

 
บาน่าฮิลล์ เวียดนาม


06.30 น. 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 5) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

07.30 น. เดินทางสู่บาน่าฮิลล์

09.30 น. ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นำชมสะพานโกลเด้นบริดจ์ , สวนดอกไม้เมืองหนาว

12.00 น. อิสระกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ (มื้อที่ 6)

13.00 น. อิสระกับสวนสนุกแฟนตาซี เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด และชมบ้านฝรั่งเศส

16.00 น. ขึ้นกระเช้า เดินทางกลับเมืองดานัง

18.00 น. อาหารบุฟเฟต์และซีฟู้ดแบบเวียดนาม ที่ร้านSOHO (มื้อที่ 7)

20.00 น. นำเช็คอินเข้าพักที่ GICLAND Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ของการเดินทางเที่ยวเวียดนาม : สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (B,L)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 8) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

08.30 น. เดินทางไปชม สะพานมังกร , สะพานแห่งความรัก และเลือกช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดฮาน

10.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง เจ้าหน้าที่นำเข้าเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย ผ่านพิธี ตม. แจกอาหารกลางวันเป็นขนมปัง (มื้อที่ 9)

12.40 น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637

14.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่นำรับสัมภาระและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง อำลากันด้วยความประทับใจ

 
บ้านฝรั่งเศส สวนสนุกแฟนตาซี สวนสนุกแฟนตาซี

 

ค่าบริการ นำเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน รวมค่าเครื่องบินไปกลับ ตลอดจนการนำเที่ยวตามโปรแกรม และค่าทิปไกด์

 • เดินทาง 10 - 14 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท
 • เดินทาง 15 - 19 ท่าน ราคาท่านละ 16,600 บาท
 • เดินทาง 20 - 24 ท่าน ราคาท่านละ 16,300 บาท
 • เดินทาง 25 - 29 ท่าน ราคาท่านละ 16,000 บาท
 • เดินทาง 30 - 34 ท่าน ราคาท่านละ 15,700 บาท
 • เดินทาง 35 - 40 ท่าน ราคาท่านละ 15,400 บาท
 

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาแนะนำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล , จำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการจองไฟท์บิน ดังนั้นโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนทำการยืนยันวันเดินทาง
 • กรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สามารถปรับเวลาไฟท์บินให้เร็วขึ้นได้ (มีค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเพิ่ม)
 • กรุ๊ปนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด แนะนำเดินทางไฟท์นี้ เพราะต้องเผื่อเวลาในการเช็คอินล่วงหน้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • น้ำหนักสัมภาระต่อท่านที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน มี 20 กิโลกรัมให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ 7 กิโลกรัมให้ถือขึ้นเครื่องบิน (แนะนำว่าควรเผื่อน้ำหนักสัมภาระสำหรับของฝากและสินค้าที่ซื้อกลับมาจากเวียดนามด้วย)
 • เที่ยวประเทศเวียดนามนักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องมี Passport โดยต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 • โปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก


RKA Travel 
นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชีโอนค่าบริการ  : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 257,034
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0