งานดอกไม้เมืองหนาว ภูเรือ

พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ภูเรือ - เชียงคาน จังหวัดเลย

RKA Tour จัดทริปพิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอำเภอภูเรือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 แล้วไปดูวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เชียงคาน เมืองน่าอยู่ ของจังหวัดเลย โปรแกรมนี้รับจำนวนจำกัด เดินทาง 8-16 ท่าน เดินทางแบบวีไอพี ให้เลือกได้ทั้งเดินทางด้วยเครื่องบินและด้วยรถวีไอพี โปรแกรมเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ และจบโปรแกรมที่กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดการเดินทางดังนี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ดอนเมือง – สวนหินผางาม – น้ำตกเพียงดิน - ภูเรือ

08.00-09.30 น.  เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  ผู้โดยสารภายในประเทศ (หากเลือกเดินทางด้วยรถวีไอพี เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงออกจาก กทม. เร็วขึ้น) 

10.30-11.46 น.  บินสู่จังหวัดเลย ด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับที่สนามบินเลย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย นำชมสวนหินผางาม(คุณหมิงเมืองไทย) น้ำตกเพียงดิน 

17.00 น. เข้าพักในโรงแรมรีสอร์ทในอำเภอภูเรือ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 2)

19.00 น. ให้อิสระกับการถ่ายภาพสวยๆ บรรยากาศยามค่ำของงานเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวภูเรือ

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สวนองุ่นซาโต เดอ เลย - พิชิตยอดภูเรือ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำชมพระธาตุศรีสองรักษ์ , วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม 

               นำชมสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ชมการผลิตและชิมไวน์ ชาโต เดอ เลย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

บ่าย นำพิชิตยอดภูเรือ (รถยนต์เข้าถึง) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ชม พระนาวาบรรพต มหัศจรรย์หินเต่า หินพานขันหมาก ทุ่งกวางตาย ผาหญ้าไผ่ ค้นหาความหมายของแม่คะนิ้ง หากมีเวลาจะพาไปชมงานเทศกาลดอกไม้เมืองเหนือภูเรือ(ช่วงเวลากลางวัน)

17.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พักในโรงแรมรีสอร์ทในอำเภอภูเรือ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นาแห้ว - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย – น้ำตกตาดเหือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. เดินทางสู่อำเภอนาแห้ว เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม 2 ข้างทาง นำชมพระพุทธรูปองค์แสน วัดโพธิ์ชัยนาพัง  วัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคน มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่มีค่ายิ่ง ไปชมอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของสภาพป่าดงดิบ ตามแนวที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้  หินก่วยหล่อบนภูสวนทรายมีรูปร่างคล้ายเห็ดโผล่ขึ้นกลางป่าดงดิบ จุดชมวิว 1408 ณ จุดสูงของอุทยานฯ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงามยิ่ง น้ำตกตาดเหือง (น้ำตกไทย - ลาว) น้ำตก 3 ชั้น สูง 50 เมตร เป็นเส้นแบ่งพรมแดน ไทย - ลาว

12.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 7 อาหารปิกนิค) 

บ่าย นำคณะชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน สินค้าโอทอปรางวัล 4 ดาว เช่น ไวน์องุ่น ไวน์ลิ้นจี่ น้ำมะขามป้อม เมล็ดมะคาเดเมีย ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ให้เลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) และเข้าที่พัก ณ โรงแรมรีสอร์ท (พักในอำเภอเชียงคาน)

ค่ำ นำเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ร่วมสนุกกับกิจกรรมเคาท์ดาวน์รับปีใหม่ตามอัทธยาศัย 

วันที่  1 มกราคม 2562เชียงคาน – พระใหญ่ – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ดอนเมือง

05.00 น. ตื่นเช้าตักบาตรข้าวเหนียวรับพรปีใหม่ @เชียงคาน
08.00 น.
 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

09.00 น.  ชมแม่น้ำสองสี ลงเรือชมวิถีชีวิต 2 ฟากฝั่งไทย-ลาว ในแม่น้ำโขง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แก่งคุดคู้ (มื้อที่ 10)

บ่าย นำชมกิจกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างไม้สมัยโบราณที่วัดศรีคุณเมือง  นำชมการผลิตผ้าห่มนวมจากใยฝ้าย เลือกซื้อของที่ระลึก เดินทางกลับสู่สนามบินจังหวัดเลย

16.30-17.00 น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย จังหวัดเลย

18.00-18.55 น. บินกลับสู่กรุงเทพฯ ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ (หากเลือกเดินทางด้วยรถวีไอพี เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงถึง กทม. ช้าลง) 

อัตราค่าบริการ  เดินทางระหว่าง 8 - 16 ท่าน  รวมที่พัก 3 คืน อาหาร 10 มื้อ และนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • เดินทางไปกลับด้วยเครื่องบิน ท่านละ 16,900 บาท (เด็กเล็กมีราคาพิเศษ)
 • เดินทางไปกลับ กรุงเทพ-เลย ด้วยรถ ท่านละ 10,900 บาท (เด็กเล็กมีราคาพิเศษ)


หมายเหตุ
   1  ราคาโปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเงื่อนไขของสายการบิน และโรงแรมที่พัก 

                 2  โปรแกรมเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 

RKA TOUR นำเที่ยวสุราษฎร์ธานีแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดโปรแกรมพาเที่ยวสุราษฎร์ธานี ทั้งเขื่อนรัชชประภา เขาสก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง ทัวร์วัฒนธรรม ประเพณี เที่ยววิถีชมชุน รวมทั้งบริการจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ในราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หมู่เกาะเขื่อน4วัน2.jpg
  สุราษฎร์ธานี - หมู่เกาะอ่างทอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 3 คืนพาบินไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นอนที่ อ่าวท่าชนะ 1 คืน , หมู่เกาะอ่างทอง 1...

 • เรือรบ.jpg
  กำหนดการทัวร์ฐานทัพเรือพังงา 2 วัน 1 คืน กับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ พาเที่ยวป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ล่องแพเขาสก ฐานทัพเรือพังงา เขื่อนรัชชประภา วันที่ 1 สุราษฎร์ธานี - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ...
  ราคาขาย ฿2,590
  มีสินค้า

Visitors: 247,843
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0