หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ทะเลสุดสวย เต็มอิ่มด้วยโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

RKA Tour พาเที่ยวหลีเป๊ะ ให้คุณสนุกกับทะเลที่สวยที่สุด สะดวกสบายที่สุด ในราคาย่อมเยาที่สุดด้วยโปรแกรมการเดินทางดังนี้

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ  เที่ยง (อาหารจานเดียว), เย็น (set menu)

08.30 น.  คณะรับท่าน ณ โรงแรมหาดใหญ่ / ตัวเมืองหาดใหญ่ / สนามบินหาดใหญ่ โดยนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบาราโดยรถตู้ปรับอากาศ (ส่วนตัว)

10.30 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีเจ้าหน้าที่ รอรับคณะของท่าน

11.30 น.  นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท  (เรือจอย) เดินทางสู่เกาะตะรุเตา ถึงเกาะตะรุเตา (แวะ15 นาที) นำท่านเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา  ชมความงดงามของชายหาดพันเตมะละกา พร้อมกับเที่ยวชมศูนย์นิทรรศการของอุทยานฯ ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่  (แวะ15 นาที)  ซึ่งเป็นเกาะที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และเป็นตำนานเล่าขานกันในเรื่องความสมหวังของผู้คนที่มาเยือน และลอดซุ้มประตูหิน เพื่อเป็นศิริมงคลในหน้าที่การงานของตนเอง พร้อมเก็บภาพหาดทรายที่สวยงาม และบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใส

14.00 น.   ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย 

14.30 น.   บริการอาหารเที่ยง  ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ  (มื้อที่ 1) (อาหารจานเดียว หรือ ข้าวกล่อง)                                                                              

17.00 น.  ให้ท่านเยี่ยมชมบรรยากาศเกาะหลีเป๊ะยามเย็น จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเพื่อดูพระอาทิตย์ตก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้ารีสอร์ท

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (set menu)  (มื้อที่ 2) และให้ท่านพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม – เกาะอาดัง – ราวี – หินซ้อน – เกาะรอกลอย – เกาะผึ้ง – เกาะดง

อาหารเช้า , เที่ยง (กล่อง) , เย็น (BBQ Seafood)

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ทที่เข้าพัก (มื้อที่ 3)

08.30 น.     ออกเดินทางโดยเรือนำเที่ยวหางยาว (ส่วนตัว เดินทางไปยัง ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เดินทางต่อไปยังเกาะหินงาม ที่ทั้งเกาะมีหาดเป็นหิน เรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน เกาะแห่งนี้มีคำสาปตะรุเตาสำหรับนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดำน้ำดูปะการังหลากหลายพันธ์ ชมฝูงปลานานาชนิด สีสันสวยงาม ตระการตาพาให้เพลิดเพลินใจ

12.00 น.       ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4 ข้าวกล่อง ) 

13.00 น.       เตรียมตัวลงเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหินซ้อน ชมหินธรรมชาติที่วางซ้อนกัน อย่างน่ามหัศจรรย์ และเก็บภาพถ่ายที่ระลึก ต่อไปดำน้ำที่ อ่าวไม้ไผ่ และหมู่เกาะดง สัมผัสดอกไม้ทะเลและปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด  มุ่งหน้าต่อไปยัง  เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อน 7 สีที่สวยงามมากจนคุณไม่ควรพลาด

17.30 น.       เดินทางกลับที่พักบน เกาะหลีเป๊ะ 

19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น (BBQ SEAFOOD)  (มื้อที่ 5) และให้ท่านพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะกันตามอัธยาศัย

20.00 น.        เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศหลีเป๊ะยามค่ำคืน

วันที่สาม   เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่   เช้า,เที่ยง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (Buffet) พร้อมกัน ณ รีสอร์ทที่เข้าพัก (มื้อที่ 6)

09.00 น.       เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ อำลาเกาะหลีเป๊ะ
 
11.00 น.       ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านเดินทางไปยังร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ( มื้อที่ 7 ) 
 
12.00 น.       รถรอรับท่านเดินทางต่อสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ 
 
 • โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนคณะผู้ร่วมเดินทาง โรงแรมที่เลือกเข้าพัก และช่วงเทศกาล 
 • ราคาแนะนำเริ่มต้นที่  8,000  บาท สำหรับการเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

ราคาค่าบริการนี้ครอบคลุม :        รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตรัง (ส่วนตัว) , เรือ Speed Boat ไป – กลับ ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ (เรือจอย) ,  หน้ากากดำน้ำพร้อมชูชีพ  ,  อาหาร 7 มื้อ (ตามโปรแกรม) ,  ที่พัก 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ  ,  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย (ต่างชาติจ่ายเพิ่ม 300 บาท/ท่าน)  ,  เรือเล็กเที่ยวดำน้ำและขึ้นลงเกาะต่างๆ ตามโปรแกรม  ,  เครื่องดื่มและผลไม้ตลอดการเดินทาง ,  มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ,  ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม :   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในโปรแกรม ,  ค่าเซอร์วิสชาร์จช่วงเทศกาล ,  ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่นอกเหนือจากอัตรารวมแจ้ง  , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 
ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID :  0846259929 , roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 , 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 และ 43/00540

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • S__3293432.jpg
  พาเที่ยวทะเลตรัง วันเดย์ทริป 750 บาทเท่านั้นเอง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดจังหวัดหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสงบ ทะเลสวย ผู้คนมีอัทธยาศัยไมตรี และที่สำคัญ...
  ราคาขาย ฿750

 • 1552887628.jpg
  พาเที่ยวเกาะรอก วันเดย์ทริป เกาะรอก อยู่ในน่านน้ำทะเลกระบี่ที่เชื่อมต่อทะเลตรัง มีสองเกาะเล็กๆ ตั้งคู่กัน มีหาดทรายยาวเหยียด เม็ดทรายละเอียดเนียนนุ่มเท้าและขาวมาก เป็นหาดทรายที่สวย...
  ราคาขาย ฿1,650

 • 2018-05-22-09-16-05.jpg
  ล่องแพไม้ไผ่ธารมรกต คลองนางย่อน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดีๆ ที่ RKA TOUR จับมือกับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ พาเที่ยวแบบคุณภาพในราคาสุดคุ้ม เดินทาง 2...
  ราคาขาย ฿350

 • 1552620608.jpg
  พาเที่ยวใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกจังหวัดมีพื้นที่ติดทะเล เริ่มตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล มีความสวยงามน่าเที่ยวมาก โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ ทะเลจะมีความสวยงาม ปะ...
Visitors: 33,847