เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง  เวียงจันทน์ ประเทศลาว

พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว

RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของคณะผู้เดินทาง ราคาค่าบริการนำเที่ยวขึ้นอยู่กับจำนวนคณะผู้ร่วมเดินทาง และช่วงเทศกาลที่เลือกเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศลาว ถ้าจะให้เที่ยวคุ้มค่าที่สุดและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถูกที่สุด แนะนำให้เดินทางเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8-9 คน/รถตู้บริการนำเที่ยว 1 คัน เนื่องจากหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกไม่อนุญาตให้ใช้รถใหญ่ประเภทรถบัสบริการ รถนำเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นรถตู้บริการ

 พาเที่ยวเมืองมรดกโลก ประเทศลาว มีโปรแกรมแนะนำดังนี้

 วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง - น้ำตกกวางสี - ถนนคนเดิน

บ่าย    เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บินสู่หลวงพระบางประเทศลาว
           ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าเมืองหลวงพระบาง

15.00 น.  นำคณะชม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ให้เล่นน้ำและถ่ายภาพตามอัทธยาศัย

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำเที่ยวถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง

เข้าพักที่   โรงแรมสายสัมพันธ์(ใหม่) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการเดินทาง ใส่บาตรข้าวเหนียว - ล่องเรือแม่น้ำโขงถ้ำติ่ง - วัดเชียงทอง - พระราชวัง - พระธาตุพูสี

05.30 น.  เชิญท่านร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง มีพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ เข้าแถวยาวออกบิณฑบาตรนับร้อยรูปเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจมาก จากนั้นนำชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.  นำชมพระราชวังหลวงพระบาง ศิลปะผสมระหว่างฝั่งเศสและลาวสร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ แล้วนำชมหอพระบางที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

10.00 น.  นำชมวัดเชียงทอง วัดสำคัญสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถศิลปะล้านช้าง ชมวิหารผ้าม่าน และนำชมโรงราชรถที่ภายในบรรจุพระพุทธรูปไม้แกะสลักมากถึง 2,500 องค์

 11.00 น.  นำชมวัดวิชุนราช สร้างในปีพ.ศ. 2046 มีพระธาตุรูปแตงโมผ่าครึ่งที่เป็นที่เคารพอย่างมากของชาวหลวงพระบาง

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านช่างไห เพื่อลงเรือล่องแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง เป็นถ้ำตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในโพรงถ้ำมีหินงอกหินย้อยและบรรุพระพุทธรูปไม้แกะสลักเป็นจำนวนมาก

17.00 น.  นำท่านสู่เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อ นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นจะได้กลิ่นหอมของดอกจำปาลาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว หลังจากนมัสการพระธาตุแล้ว จะได้ชมพระอาทิตย์อัสดงเมืองหลวงพระบางที่งดงามยิ่ง

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักที่   โรงแรมสายสัมพันธ์(ใหม่) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง  วังเวียง - เวียงจันทน์  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางด้วยรถบริการสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านทางวังเวียง หากมีเวลาจะแวะพักและแวะเที่ยวตามเส้นทาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย-เย็น ถึงเวียงจันทน์ นำเที่ยวพระธาตุหลวง และถนนคนเดินเมืองเวียงจันทน์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักที่   โรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ 4 ของการเดินทาง  เวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดรธานี - ดอนเมือง

07.00 นรับประทานอาหารเช้าพร้อมเก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง

เช้า   นำชมประตูชัย ศิลปะที่ตกทอดมาจากยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส แล้วไปเลือกซื้อของฝากที่ศูนย์โอทอป 5 ดาว และร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีของลาว จากนั้นนำเข้าสู่พิธีตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมืองเวียดนาม ที่ร้านวีทีแหนมเนือง ร้านชื่อดังของจังหวัดอุดรธานี

บ่าย    เดินทางด้วยสายการบินในประเทศจากสนามบินอุดรธานีสู่สนามบินดอนเมือง จบโปรแกรมโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ

 • รายการนำเที่ยวนี้นักท่องเที่ยวต้องใช้ Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รายการเที่ยวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของคณะผู้เดินทาง
 • อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาลและจำนวนคณะผู้เดินทาง
 • แนะนำให้เดินทางเป็นหมู่คณะ 8-9 ท่าน/รถ 1 คัน จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด เนื่องจากหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ไม่อนุญาตให้ใช้รถบัสบริการ ใช้บริการนำเที่ยวได้เพียงรถตู้บริการเท่านั้น


สนใจเที่ยวประเทศลาว ทั้งหลวงพระบาง วังเวียง และนครหลวงเวียงจันทน์ ต้องการคำปรึกษาและวางแผนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว 

 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่  33/07054 และ 24/00518 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 257,034
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0