Seoraksan Seoul Korea

SKS05   KOREA  เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562

RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด็อกซูกุง ตลาดเมียงดง กับสุดยอดโปรแกรม 5 วัน 3 คืน 

โปรแกรมนี้ มีไฟท์บินออกทัวร์ทุกวัน ตั้งแต่  ตุลาคม -  พฤศจิกายน 2562 ค่าทัวร์รวมบินไปและกลับ   (ราคาขึ้นกับวันที่เลือกเดินทาง )  โดยมีรายละเอียดการเดินทางดังนี้

วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูม
23.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้าเบอร์ 3-4 สายการบิน JeJu Air (7C) จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน  (สายการบิน  JEJU AIR  ใช้เครื่อง B737-800  จำนวน 189 ที่นั่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก‘ในด้านความปลอดภัยและสมรรถภาพ เป็นเครื่องบินที่ใช้มากที่สุด และมีชื่อเสียงในต่างประเทศ จัดที่นั่งแบบ 3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินอินชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เต็มวัน) 
01.00 น. บินลัดฟ้าสู่กรุงโซลโดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2204 

08.40 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.  ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)  ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ   ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก  ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ได้แก่

 • โซนที่ 1 Global Fair จะได้พบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น 
 • โซนที่ 2 Zootopia เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์  โดยขึ้น Human Sky (กระเช้าลอยฟ้า)ชมบรรยากาศทางผ่านหุบเขา เมื่อมาถึงจะได้พบกับสัตว์นานาชนิด ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือลูกไลเกอร์ (Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของหมี เพนกวิน แมวน้ำ และได้ชมสัตว์ต่าง ๆ อีก กว่า 20 ชนิด มากถึง 100 กว่าตัว
 • โซนที่ 3 European Adventure  ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกที่จำลองเป็นหมู่บ้าน และการแต่งสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส มีสวนดอกไม้สีสันสวยงามที่จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ทั้งสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนสี่ฤดู เป็นต้น และที่พลาดไม่ได้คือการเล่นเครื่องเล่นอีกหลากหลายชนิด ที่เป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา วิ่งด้วยความเร็ว 104 กม./ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุด ใครชอบความตื่นเต้นต้องไม่พลาด
 • โซนที่ 4 Magic Land ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S VILLAGE เป็นโลกแห่งนิทานอีสป ที่สอดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์น่ารัก ๆ มากมาย เป็นโซนที่เด็ก ๆ จะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มีเครื่องเล่นเบาๆ ให้เล่นหลากหลาย เช่น ม้าหมุน รถไฟเหาะสำหรับเด็ก เป็นต้น
 • โซนที่ 5 American Adventure โซนนี้จะจำลองประเทศสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ 500 ปีก่อน สมัยโคลัมบัสค้นพบประเทศอเมริกาใหม่ ๆ เรื่อยมาจนกระทั้งยุคเฟื่องฟู ซึ่งทั้งโซนจะมีดนตรีประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เครื่องเล่นโซนนี้จะเป็นแบบผาดโผน และที่เป็นไฮไลท์ก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื่องเล่นปั่นๆ หมุน Let's Twist 
ตอนกลางคืนมีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซึ่งการแสดงโชว์ และการจัดสวนในพื้นที่ต่าง ๆ จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลและฤดูกาลต่าง ๆ
 
เที่ยง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(1) ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหลี   ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
 
พักที่  SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 3  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – นั่งกระเช้าชมวิวซอรัคซาน – วัดซินอึงซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – โรงงานสาหร่าย+โรงเรียนทำคิมบับ +ใส่ชุดฮันบก – ตลาดฮงอิก        
เช้า  บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  ถือว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดในเกาหลี  มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัค ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู  มีความงามเฉพาะตัวตลอดปี แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังมี  วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร

เที่ยง
  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลี ทำจากปลาหมึกนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี  ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่าง ๆ
 
บ่าย   นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม ของนักช้อปชาวไทยที่ COSMETIC OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน้ำแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  จากนั้นนำท่านสู่โรงงานสาหร่าย ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน พร้อมทั้งสวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆ ไม่แพง ของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และขนมต่าง ๆ

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่  SEOUL: BLVD  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 
วันที่4     ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังถ็อกซูกุง –  ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดป้องกันโรคตับแข็ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)  มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อเดินเข้าสู่พระราชวังด็อกซูซุง และแทฮันมุน ผู้เข้าชมจะต้องเดินผ่านสะพานกึมชอน(Geumcheon Bridge) ไปจนถึงอาคารบ็อบจอน(Beopjeon Building) ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  นอกจากนี้ยังมีอาคาร Jeonggwanheon สถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกแห่งแรกที่สร้างขึ้นภายในพื้นที่พระราชวังในปีค.ศ. 1900  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี  

บ่าย  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป , โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ให้ท่านอิสระเลือกซื้ออย่างเต็มที่ หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ตลาดแฟชั่นดังที่สุดของเกาหลี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
 
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่  SEOUL : BLVD  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรโสม - พลอยแอมมาทีส - ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   นำท่านเดินทางไปชมสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร หลังจากนั้นแวะชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยสีม่วงของเกาหลีที่เชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พุลโกกิ(7)  อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเมนูสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้ง สามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ ทานคู่กับครื่องเคียงต่างๆ เช่น ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ Hyundai Premium Outlet  เป็นช้อบปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันร้านค้า และนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น

20.05 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2203 

23.59 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
กำหนดการเดินทางเที่ยวเกาหลีโปรแกรมนี้ในปี 2562 เข้าพักห้องละ 2 ท่านหรือครอบครัวเดียวกันสามารถเสริมนอน 3 ท่าน ( นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท  ) โดยมีราคา/ท่าน ตามวันเวลาเดินทางดังนี้   
 
เดินทางเดือนตุลาคม 2562  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนจอง) และการเดินทางตามโปรแกรมนี้ใช้ราคาเดียว ไม่มีราคาตั๋วเด็ก
1-5 ต.ค. / 16,990 บาท 2-6 ต.ค. / 17,990 บาท 3-7 ต.ค. / 17,990 บาท 4-8 ต.ค. / 17,990 บาท
5-9 ต.ค. / 17,990 บาท 6-10 ต.ค. / 16,990 บาท 7-11 ต.ค. / 16,990 บาท 8-12 ต.ค. / 16,990 บาท
9-13 ต.ค. /17,990 บาท 10-14 ต.ค. / 19,990 บาท 11-15 ต.ค. / 19,990 บาท 12-16 ต.ค. / 17,990 บาท
13-17 ต.ค. / 16,990 บาท 14-18 ต.ค. / 16,990 บาท 15-19 ต.ค. / 16,990 บาท 16-20 ต.ค. / 17,990 บาท
17-21 ต.ค. / 17,990 บาท 18-22 ต.ค. / 17,990 บาท 19-23 ต.ค. / 19,990 บาท 20-24 ต.ค. / 16,990 บาท
21-25 ต.ค. / 16,990 บาท 22-26 ต.ค. / 16,990 บาท 23-27 ต.ค. / 17,990 บาท 24-28 ต.ค. / 17,990 บาท
25-29 ต.ค. / 17,990 บาท 26-30 ต.ค. / 17,990 บาท 27-31 ต.ค. / 16,990 บาท 28ตค-1พย / 16,990 บาท
29ตค-2พย / 16,990 บาท 30ตค-3พย / 17,990 บาท 31ตค-4พย / 17,990 บาท  

เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2562 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนจอง) และการเดินทางตามโปรแกรมนี้ใช้ราคาเดียว ไม่มีราคาตั๋วเด็ก
1-5พ.ย. / 15,990 บาท 2-6 พ.ย. / 15,990 บาท 3-7 พ.ย. / 15,990 บาท 4-8 พ.ย. / 14,990 บาท
5-9 พ.ย. / 15,990 บาท 6-10 พ.ย. / 16,990 บาท 7-11 พ.ย. / 15,990 บาท 8-12 พ.ย. / 15,990 บาท
9-13 พ.ย. /15,990 บาท 10-14 พ.ย. / 15,990 บาท 11-15 พ.ย. / 15,990 บาท 12-16 พ.ย. / 15,990 บาท
13-17 พ.ย. / 16,990 บาท 14-18 พ.ย.. / 15,990 บาท 15-19 พ.ย. / 15,990 บาท 16-20 พ.ย. / 15,990 บาท
17-21 พ.ย. / 15,990 บาท 18-22 พ.ย. / 15,990 บาท 19-23 พ.ย. / 15,990 บาท 20-24 พ.ย. / 16,990 บาท
21-25 พ.ย. / 15,990 บาท 22-26 พ.ย. / 15,990 บาท 23-27 พ.ย. / 15,990 บาท 24-28 พ.ย. / 15,990 บาท
25-29 พ.ย. / 15,990 บาท 26-30 พ.ย. / 15,990 บาท 27พย-1ธค / 16,990 บาท 28พย-2ธค / 15,990 บาท
29พย-3ธค / 15,990 บาท 30พย-4ธค / 15,990 บาท    
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
   : 
ค่าทิป จำนวน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินในวันแรก
 
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป) 
 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม และส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท) 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี) 
 ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500 บาทหรือ 50,000 วอน/ท่าน/ทริป)
 
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. ท่านที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน

2. เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
3. มีเงื่อนไขอื่นๆ ในการเดินทางที่นักท่องเที่ยวต้องทราบ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียดก่อนจองโปรแกรมทัวร์ ดังนั้นหากท่านสนใจไปเที่ยวเกาหลี โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง


 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว 

 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่  33/07054 และ 24/00518 

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 253,070
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0