สักการะพระบรมธาตุ 2 แผ่นดิน ไทยลาว

จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์  4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว  ชมเกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม

นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน และทัวร์เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 4 วัน 3 คืน เน้นเที่ยวสนุก กินอร่อย นอนสบาย บริการประทับใจ  ออกเดินทาง 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รับจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น (ในการเดินทางใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและวีซ่า) 

31 ตุลาคม 2562  จากสนามบินสุราษฎร์ธานี ถึงสนามบินดอนเมือง เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร

14.00 น. เจอกันที่สนามบินสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่นำเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
15.20 น. เดินทางด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
16.30 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง แจกคูปองทานอาหาร ณ ฟู้ดคอร์ทของสนามบิน (มื้อที่ 1)
18.00 น. รถบริการรับจากท่าอากาศยานดอนเมืองออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดมุกดาหาร

1 พฤศจิกายน 2562  มุกดาหาร - นครพนม - สะหวันนะเขต - DUTY FREE - พระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - ตลาดสิงคโปร์

06.00 น. ถึงมุกดาหาร ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง ไข่กระทะ ก๋วยจั๊บ โจ๊ก ต้มเลือดหมู กาแฟ ขนมปัง ทานได้แบบไม่อั้น  (มื้อที่ 2)

07.00 น. นำคณะเดินทางสักการะพระธาตุพนม พุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนพระอุระ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จังหวัดนครพนม

10.00 น. เดินทางเข้าสู่ สะหวันนะเขต ประเทศลาว เข้าพักที่ Savan Vegas Hotel เป็นโรงแรม 5 ดาว (หรือที่พักระดับเดียวกัน) พักผ่อนตามอัทธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

13.00 น. ผ่อนคลายกับเกมส์สนุกๆ ภายในโรงแรมตามอัทธยาศัย

14.00 น. ไกด์ลาวนำเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในสะหวันนะเขต ข้ามโขงไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง เป็นพระธาตุคู่พี่น้องกับพระธาตุพนมของไทย ไปชมบ้านฝรั่งเศส เที่ยวตลาดสิงคโปร์ ช็อปปิ้ง DUTY FREE และศูนย์สินค้า OTOP 5 ดาวของลาว

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

19.30 น. สนุกสนานกับเกมส์หลากหลายรูปแบบในคาสิโน หรือเลือกท่องราตรีที่สะหวันนะเขต แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

2 พฤศจิกายน 2562  มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน - ปากช่อง - กทม.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เตรียมพร้อมเก็บสัมภาระ เพื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

09.00 น. เดินทางถึงด่านผ่าน ตม. กลับเข้าประเทศไทย

10.00 น. ช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีนตามอัทธยาศัย เป็นตลาดช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีสินค้านานาชนิดจาก ลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  ฯลฯ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ครัวริมโขง หรือเทียบเท่า (มื้อที่ 5)

13.00 น. เดินทางกลับ แวะตลาดปากช่องซื้อสินค้า OTOP และผลไม้ตามฤดูกาล

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้เลือกทานตามอัทธยาศัย นักท่องเที่ยวจ่ายเอง) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม.......

3 พฤศจิกายน 2562  วัดไตรมิตร - เกาะรัตนโกสินทร์ - สุราษฎร์ธานี

07.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก

08.00 น. รถรับไปรับประทานอาหารเช้า ณ (มื้อที่ 6)

09.00 น. ชมพระพุทธรูปทองคำแท้หนัก 5,000 กิโลกรัม ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดไตรมิตร

10.00 น. นำชมเกาะรัตนโกสินทร์ ฟังไกด์บรรยายความเป็นมาของพระราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์  วัดอรุณ วัดระฆัง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ สโมสรราชนาวี  (มื้อที่ 7) 

13.00 น. นำชมเกาะรัตนโกสินทร์(ต่อ)

16.00 น. รถนำส่งท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่นำเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

16.30 น. แจกคูปองทานอาหาร ณ ฟู้ดคอร์ทของสนามบิน (มื้อที่ 8)

18.55 น. เดินทางด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สู่ท่าอากาศสุราษฎร์ธานี จบโปรแกรมโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

โปรแกรมนี้เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปกลับกรุงเทพด้วยเครื่องบิน และเดินทางจากกรุงเทพไปสะหวันนะเขตด้วยรถวีไอพี รับจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ราคาค่าบริการท่านละ 8,590 บาท  ค่าบริการนี้รวม

1 ค่าเดินทางด้วยเครื่องบิน และรถบริการนำเที่ยว ตลอดโปรแกรม
2 ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ประเทศลาว 1 คืน , โรงแรมที่พักใน กทม. 1 คืน  และอาหาร 8 มื้อ
3 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนเข้าประเทศลาว
4 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5 ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

1 ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้ที่จองช้าหลัง 30 สิงหาคม 2562 อาจมีราคาเพิ่มขึ้น

2 โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมดดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3 ผู้ที่จะเดินทางวางมัดจำ 3,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177 ที่เหลือชำระภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID : roikohadventure
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 , 089-025-9929
  • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 และ 24/00518 

 RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ราคาขาย
฿8,790
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 253,071
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0