ขี่ม้า ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ประโยชน์ของขี่ม้า By ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

การขี่ม้า เป็นกิจกรรมแนวการเรียนรู้สไตล์ Adventure ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและสร้างการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนาทั้งทักษะความสามารถเฉพาะตัว , การสื่อสาร , และความแข็งแรงของร่างกาย   ทุกคนสามารถเรียนขี่ม้าได้ แต่เพื่อความเหมาะสมผู้เรียนต้องมีความสามารถในการควบคุมตนเองและควบคุมม้าให้อยู่ในคำสั่งได้ จึงเหมาะกับเด็กตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เปิดสอนหลักสูตรการขี่ม้าขั้นต้น ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง สามารถเรียนต่อเนื่องหรือสะสมเวลาเรียนได้ โดยมีกิจกรรมสอนขี่ม้าที่ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องพัฒนาร่างกายของผู้ขี่ให้มีความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อแขน ,ขา และหลัง เป็นการฝึกทักษะการทรงตัว ปฏิภาณไหวพริบ ความกล้าหาญอดทน ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเรานั่งบนหลังม้า เราคือเจ้านายในการบังคับม้าให้ทำตามคำสั่งที่ต้องการ  ซึ่งสิ่งเหล่านนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ก็จะเป็นนักขี่ม้าที่ดีต่อไป

ประโยชน์ของการขี่ม้าที่เห็นได้ชัดเจนคือ การขี่ม้าช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะการนั่งม้าต้องนั่งหลังตรง สง่างาม  เด็กๆ ที่เรียนขี่ม้าจะมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และการขี่ม้ายังช่วยฝึกทักษะอีกหลายด้าน  จากการวิจัยเรามาดูกันว่าคนที่ขี่ม้าจะเป็นคนแบบไหน 

1. ชอบความท้าทาย คนที่กล้ากระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังม้า คือ คนที่กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย ทั้งความไม่รู้ ความกลัว ความไม่แน่นอน ฯลฯ ถ้าสามารถผ่านด่านความท้าทายไปได้ การขี่ม้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัว กีฬาขี่ม้า ถือว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถมาก ทั้งแบบแข่งความเร็ว และการแข่งควบคุมม้า ผู้ที่ขี่ม้าจึงมีจิตใจที่ชอบความท้าทาย และรับมือกับสิ่งใหม่ๆได้ดี

2. บุคลิกดี สิ่งสำคัญที่สุดของการขี่ม้า คือ ท่านั่งม้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องนั่งหลังตรงอยู่ตลอดเวลา จุดนี้จะช่วยให้เรามีบุคลิกภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือการนั่ง ฉะนั้นการขี่ม้าช่วยให้ผู้ขี่ปรับตัวให้องอาจผ่าเผยขึ้น

3. มีวินัย การขี่ม้าจะต้องมีวินัยในตัวเองสูง เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจหรือไม่มีวินัยในตัวเอง ผลเสียจะเกิดที่ม้า ซึ่งม้าอาจจะสับสนและทำให้ความสามารถลดลง ฉะนั้นกีฬาขี่ม้าจำเป็นต้องมีวินัยในตัวเองสูงในการที่จะบังคับตัวเองไม่ขี้เกียจขณะขี่ และต้องมีความสมํ่าเสมอในการขี่ม้าด้วย เพราะม้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการออกกำลังกาย

4. เก่งในการควบคุมดูแล การขี่ม้าทำให้เราต้องใช้ทักษะในการควบคุมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราขึ้นหลังม้าแล้ว เราต้องพยายามบังคับมันให้ไปตามที่เราต้องการให้ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรกว่าเราจะควบคุมมันได้ แต่เมื่อใดที่เราอยู่บนหลังม้าแล้วเราควบคุมม้าได้อย่างที่ต้องการ ทักษะนี้ก็สามารถนำไปใช้ในนำไปควบคุมอย่างอื่นได้ไม่ยากแล้ว

5. ทะเยอทะยานที่จะประสบความสาเร็จ เมื่อเราอดทนจากการฝึกและเริ่มขี่ม้าได้แล้ว เราจะมีความสนุกที่ได้ขี่ เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเก่งขึ้นกว่านี้ เพื่อให้ขี่มันได้เร็วขึ้น ควบคุมมันได้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เราพยายามที่จะทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จนั้นเอง

6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง ผู้ที่ขี่ม้านอกจากการใช้คำสั่งต่างๆบังคับม้าได้แล้ว จะต้องมีความยืดหยุ่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆให้ได้ จึงจะสามารถควบคุมม้าให้ทำตามคำสั่งได้ดี

7. อดทน การขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนในการฝึกสูง  หากไม่มีความอดทน และยอมเหนื่อยในการฝึกซ้อมแล้ว เราจะไม่สามารถขี่ม้าได้อย่างแน่นอน เพราะการขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องอดทนอย่างต่อเนื่อง และต้องมีสมาธิสูง

8. ฝึกรับมือและเผชิญหน้ากับทุกปัญหา  การขี่ม้าไม่เหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์  ม้าเป็นสิ่งมีชีวิต มีการตัดสินใจเช่นเดียวกับคน การรู้จักม้าที่กำลังขี่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น  การรู้จักกับม้าเราต้องรู้ทั้งด้านนิสัย อารมณ์ ของมัน ซึ่งต้องเกิดจากความช่างสังเกต และประเมินตลอดเวลา จึงจะทำให้เราได้รู้ล่วงหน้า ว่าปัญหาจะเกิดเมื่อใด และจะรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างไร

9. กล้าตัดสินใจ เมื่อเรานั่งอยู่บนหลังม้า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเราต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี เช่น หากม้าที่เราขี่กำลังตกใจ พยศ เราต้องมีสติตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ม้าสงบ เราก็จะไม่ตกจากหลังม้า หรือหากเกิดตกลงมาก็ต้องมีสติที่จะมำให้ตัวเองไม่บาดเจ็บ

10. มีพัฒนาการในตนเองสูง การขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องรู้จักรับฟัง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็นกีฬาที่ท้าทาย ทำให้ต้องรู้จักวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องพัฒนาข้อด้อยของตนเองตลอดเวลา เพื่อลดอัตราการเสี่ยง และพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความมั่นใจในการพัฒนาไปสู่ขั้นอื่นต่อไป

11. มีความเป็นผู้นำ การจะได้ชัยชนะในการขี่ม้า ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความสามารถนำม้าและตนเองไปให้ถึงเส้นชัย  

สนใจเรียนขี่ม้า เรามีคอร์สเปิดสอนขี่ม้าขั้นต้นเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเรียน 2 วัน รวมที่พัก 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ค่าเรียนคนละ 3,900 บาท หรือจะสะสมชั่วโมงเรียนตามที่ผู้เรียนสะดวกก็ได้ มีค่าเรียนคอร์สละ 3,000 บาท ใช้เวลาเรียนรวมประมาณ 10 ชั่วโมง (ไม่รวมอาหารและที่พัก) เรียนที่ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450 020 0177 
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ขี่ม้า23024.jpg
  เรียนขี่ม้า ชั่วโมงแรก น้องๆ หลายคนตั้งใจมากกับการมาเรียนขี่ม้า แต่พอมาเจอม้าตัวเป็นๆ บางคนก็มีอาการตกใจเล็กน้อยเพราะม้าตัวใหญ่ ดังนั้นชั่วโมงแรกของการเรียนขี่ม้าจึงเป็นการฝึกให้น้...

 • 2019-05-11-13-41-47.jpg
  รู้จักธรรมชาติและนิสัยของม้า โดยธรรมชาติของม้าเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่ายขี้ระแวง และไม่ชอบอยู่เพียงลำพัง เพราะเดิมทีม้าในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเป็นอาหาร ที่เราเห็นม้ามีความตื่นตั...

 • เรียนขี่ม้า12.jpg
  ท่านั่งในการขี่บังคับม้า การขี่ม้าจะให้สนุกควบคุมม้าได้ดี ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของผู้ขี่เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้และปรับท่าทางขณะขี่ม้าจริงๆ จะอยู่ที่ภาคปฏิบัติเป็นหลัก แต...

 • เรียนขี่ม้า13.jpg
  นิสัยและการแสดงออกของม้าที่ควรรู้ ม้าเป็นสัตว์ที่มีชีวิต มีอารมณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับคนแต่การแสดงอารมณ์ของสัตว์เกือบทั้งหมดจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนคน การแสดงออกมักตรงไปตรงมา ถ้าเ...

 • Untitled-1.jpg
  การสื่อสารกับม้า ปกติในการเลี้ยงม้า ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่ออะไรก็ตามจะไม่บังคับหรือทำร้ายม้า เพราะเราสามารถสื่อสารกับม้าได้ว่าต้องการให้ม้าทำอะไร ดังนั้นถ้าเราเข้าใจม้า เราก็จะสามารถใช...

 • ขี่ม้าท่าชนะ8.jpg
  สอนขี่ม้า และกิจกรรมอาชาบำบัด กิจกรรมขี่ม้าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ช่วยให้คุณน้องคุณหนูเติบโตด้านความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ตัดสินใจเฉียบขาดและรวดเร็ว รวมถึงสร้างภาวะความ...
Visitors: 245,562
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0