จัดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังอ่าวท่าชนะ

กิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง อ่าวท่าชนะ

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งปะการังขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับฝั่งในระยะทางเพียงประมาณ  3 กิโลเมตรเท่านั้นเอง มีพื้นที่อาณาเขตบริเวณที่ปะการังเจริญงอกงามประมาณ 100 ไร่เศษ จึงเป็นที่มาของชื่อ อ่าวปะการังร้อยไร่ อำเภอท่าชนะ เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลเป็นจำนวนมาก

ปะการังอ่าวท่าชนะ ปัจจุบันได้มีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ และชาวประมงพื้นบ้านช่วยกันอนุรักษ์และป้องกันการทำประมงที่สร้างความเสียหายให้แก่แนวปะการัง โดยจะมีการไปวางทุ่นบอกแนวเขตปะการังเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้เรือเข้าไปทำการประมงในเขตปะการังเป็นการอนุรักษ์และสงวนที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำได้มีพื้นที่หลบภัยและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป และขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเล และศึกษาระบบนิเวศน์แนวปะการังใกล้ฝั่งโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันช่วยเก็บขยะใต้ท้องทะเลและวางแท่งคอนกรีตรอบนอกแนวเขตปะการัง นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการทำเป็นทุ่นใช้ผูกเรือแล้ว ยังเป็นการขยายแนวบอกเขตปะการังพื้นที่อนุรักษ์ให้เรือประมงได้ทราบชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อควรรู้ในการไปท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในการใต้ทะเล ในแนวปะการังอ่าวท่าชนะ

1 ในการเข้าไปในเขตปะการังของอ่าวท่าชนะ เรือนำเที่ยวจะไม่มีการทิ้งสมอเรือแต่จะผูกเรือกับทุ่นที่จัดทำไว้เพื่อผูกเรือโดยเฉพาะ

2 ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นขณะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแนวเขตปะการัง ห้ามนักท่องเที่ยวสัมผัสหรือแตะต้องปะการังโดยเด็ดขาด รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ฟินในการว่ายน้ำ เนื่องจากปะการังอ่าวท่าชนะอยู่ในเขตที่น้ำค่อนข้างตื้น การใส่ฟินนักท่องเที่ยวอาจจะเผลอทำฟินถูกปะการังโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงห้ามนำเศษปะการังหรืออะไรก็ตามกลับมาเป็นของที่ระลึก เก็บมาได้เพียงภาพถ่ายเท่านั้น

3 ปะการังต้องการระบบนิเวศน์ที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ จึงจะเป็นแหล่งปะการังที่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ ซึ่งที่สุดก็จะไหลลงไปในทะเล แต่เนื่องจากทะเลเป็นพื้นที่เปิด และในฤดูมรสุมจะมีขยะที่พัดพามาโดยคลื่นลมเป็นจำนวนมากเข้าสู่ฝั่งและส่วนหนึ่งก็มาสะสมอยู่ที่แนวปะการัง จึงมีการร่วมมือกันช่วยทำความสะอาดทะเลในแนวปะการังของอ่าวท่าชนะเป็นระยะๆ หลังฤดูมรสุม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ นำโดยคุณถาวร ไมโภคา นายกอบต.ท่าชนะ , บริษัททัวร์นำเที่ยว ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่นำโดยคุณประภาส เจริญฤทธิ์ ร่วมกันเป็นแกนนำในการทำโครงการผูกทุ่นและทำความสะอาดทะเลในแนวปะการัง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่มาร่วมทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบเป็นวงกว้าง รวมถึงเชิญชวนรณรงค์ให้ทุกคนรักษ์ทะเล เลิกทิ้งขยะและน้ำเสียลงทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งต่อให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

การรณรงค์รักษ์ทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังอ่าวท่าชนะ ไม่ใช่เป็นโครงการชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจไปเที่ยวชมอ่าวปะการังของอำเภอท่าชนะ เพื่อเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศน์ของแนวปะการัง รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ วางแนวทุ่นผูกเรือและบอกแนวเขตปะการัง รวมทั้งช่วยกันเก็บขยะใต้ทะเลในแนวปะการังเพื่อรักษาทุ่งปะการังยักษ์แห่งอ่าวท่าชนะไว้ให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปตราบนานเท่านาน

สนใจไปเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศน์ใต้ทะเลในแนวปะการัง รวมทั้งช่วยกันวางแนวทุ่นบอกแนวเขตปะการังที่อ่าวปะการังท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

Visitors: 23,299