ประสบการณ์พาเที่ยวอันดามัน

พาเที่ยวใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทุกจังหวัดมีพื้นที่ติดทะเล เริ่มตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล มีความสวยงามน่าเที่ยวมาก โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ ทะเลจะมีความสวยงาม ปะการังหลากสี ฝูงปลามากมาย หาดสวย น้ำใส สามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี ทั้งทะเล ป่า เขา และเมือง (วิถีชุมชนและวัฒนธรรม)  เรามีเลื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะมาแชรืประสบการณ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยือน เช่น


  • 1552620613.jpg
    ถ้ำมรกต จังหวัดตรัง ถ้ำมรกต อยู่ที่เกาะมุกอ.กันตัง จ.ตรังเป็นถ้ำกลางทะเล อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ถ้ำแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailan...

  • 1552887626.jpg
    เที่ยวเกาะรอก เกาะรอก อยู่ในน่านน้ำทะเลรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบี่และทะเลตรัง มีสองเกาะเล็กๆ ตั้งคู่กัน เกาะรอกเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดยาวเหยียด เม็ดทรายบนหาดของเกาะรอกมีความล...
Visitors: 23,259