งานชักพระ สุราษฎร์ธานี

RKA Tour เปิดทริปพิเศษ พาเที่ยวงานชักพระประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ  เดือน 11  ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกปี  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คืองานประเพณีชักพระ -  ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว  เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้อนุรักษ์สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี  จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัดโดยเฉพาะ

ความเป็นมาของประเพณีชักพระ  จะถือเอาวันออกพรรษา  วัดต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบางจังหวัดของภาคใต้ จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศลและสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล เรียกว่าชักพระ ซึ่งมีทั้งการชักพระทางบกและชักพระทางน้ำ  เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวใน “เทโวโรหนสูตร” สืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา  ครั้นถึงวันออกพรรษา จึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์พิภพสู่โลกมนุษย์  โดยมีบันไดทิพย์ ทั้ง 3  ได้แก่   

1. บันไดทองอยู่ทางขวามือ  เป็นที่ลงแห่งฝูงเทพยดา ที่ตามเสด็จ  
2. บันไดเงินอยู่ทางซ้ายมือ  เป็นที่ลงแห่งหมู่พรหม 
3. บันได้แก้วอยู่ท่ามกลาง   เป็นทางเสด็จของพระพุทธเจ้า

เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวต่างยินดี  ชวนกันเฝ้ารอตักบาตรรับเสด็จอย่างคับคั่ง จนเกิดประเพณี  ตักบาตรเทโวขึ้น ควบคู่กับประเพณีชักพระ

ประเพณีชักพระฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำกันทั้งทางบก – ทางน้ำ ก่อนถึงวันออกพรรษาทุกปี  วัดและชาวบ้านที่อยู่ ในละแวกใกล้เคียงจะช่วยกันจัดเตรียม  รถ  เรือ ประดับประดาตกแต่งสวยงาม แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบก  (นมพระ) เมื่อถึงวันออกพรรษาแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน  ซึ่งต้องมีขนมชนิดหนึ่ง  เรียกว่าขนมต้ม ต่อจากนั้นจะเริ่มชักเรือพระ - รถพระ ออกจากวัดไปสมโภช  พร้อมกับตีกลองโพนไปตลอดทาง  เพื่อประกาศให้รู้ว่า มีการชักพระแล้ว

การทอดผ้าป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จะแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น คือ การทอดผ้าป่าหน้าบ้าน  ทำติดต่อกันมานานจนกระทั่งสมัยที่  “ขุนโชคชัยการ”  เป็นกำนัน  ต.ตลาด  อ.เมือง  มีการทอดผ้าป่าในวันลากพระน้ำ เป็นที่สนุกสนานแต่ก็เลิกรากันไป  ในปี  พ.ศ. 2467  “นางพยอม  สารสิน”  ได้ชักชวนให้มีการทอดผ้าป่าหน้าบ้านขึ้นมาอีกทำอยู่หลายปี  จนกระทั่งชราภาพ   เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีรับเป็นผู้จัด  ครั้นปี พ.ศ. 2530  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เห็นว่างานชักพระ – ทอดผ้าป่า เป็น งานใหญ่   ชาวต่างเมืองสนใจ  จึงรับเข้าเป็นงานประจำของจังหวัด  จนถึงปัจจุบัน

เมื่อถึงวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 11  ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไป  อาคารบ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงาม  และตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธชาดก  เกี่ยวกับนรกสวรรค์   มีภาพเขียน  ภาพปั้น  บางพุ่มจะมีคนรวมกันหลาย ๆ  คน  ร่วมกันจัดเป็นพุ่ม ๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดพุ่มผ้าป่า  คือ ผ้า 1 ผืน  ห้อยไว้บนพุ่มไม้  สำหรับภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล และปิ่นโต 1 เถา  พร้อมอาหาร  เพราะในวันนั้นพระจะไม่ออกบิณฑบาตตามปกติ  ด้วยเหตุนี้จึงเรียกพุ่มผ่าป่าในวันนี้ว่า “ผ้าป่าข้าวสุก” นอกจากนั้นยังมีของอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัย แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าของพุ่มนั้น ๆ   

การแข่งขันเรือยาว  ซึ่งมีควบคู่กับงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า  สร้างความสนุกสนานและสีสันบรรยากาศในลำน้ำตาปี  อีกทั้งการแข่งขัน  เรือพาย  และการประกวดเรือแต่ง  จากประเพณีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำตาปีเป็นจุดกำเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คือ เรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์  

RKA TOUR เปิดทริปพิเศษ พาท่านไปเที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า ประเพณีสุดยิ่งใหญ่อลังการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนำเที่ยวสุดคุ้ม ให้ท่านได้ชมความสวยงามและอลังการของขบวนเรือพระจากวัดต่าง ทั้งเรือพระทางบกและเรือพระทางน้ำกว่าร้อยวัด ท่านจะได้มีโอกาสทำกุศลยิ่งใหญ่ทำบุญเกิน 100 วัดในวันเดียว และสำหรับท่านที่จองโปรแกรมทัวร์เดินทางภายในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของงาน ทาง ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานีมีโปรแกรมจัดเลี้ยงต้อนรับสุดอลังการ 1 มื้อฟรี (รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ถ้าการจองเต็มแล้ว) โดยมีโปรแกรมแนะนำ ดังนี้    


 • 12194671_898912710156313_458776905210777286_o.jpg
  พาเที่ยวจับหอย อ่าวท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเป็นแนวยาวตลอดทั้งอำเภอ หาดทรายสวยๆ หลายแห่งมีหอยนานาชนิดอุดมสมบูรณ...

 • วัดไทยสามัคคี5.jpg
  วัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตคนเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้ำป่าชุมชน มากล้นไมตรี ผู้คนสามัคคีธรรมเป็นสโลแกนคำขวัญของวัดไทยสามัคคี อำเภอแม...

 • บ้านน้ำราด.jpg
  ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่งเปิดใหม่ สดๆ ซิงๆ ไม่นาน อยู่ที่ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ความโดดเด่นนอกจากจะมีระบบนิเวศน์ของป่าต...

 • ล่องแก่งวิภาวดี6.jpg
  ล่องแก่งคลองยัน สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งสายน้ำ มีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำตาปี มีแม่น้ำสายรองหลายสาย เช่นแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำคลองยัน เป็นต้น มีเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุ...

 • ทำกะปิ9.jpg
  จับกุ้งเคยทำกะปิ ที่อ่าวท่าชนะ กะปิ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนทางภาคใต้ ตัวเคยมีรูปร่างคล้ายกุ้งฝอยตัวเล็กๆ จึงนิยมเรียกว่ากุ้งเคย ในช่วงหลังฤดูมรสุมที่คลื่นลมสงบแล้ว จะมีก...

 • ผ้าไหมพุมเรียง10.jpg
  ชมการผลิตผ้าไหมพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าที่มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันมานาน ด้วยเป็นบ้าน...

 • ล่องแพเจ้าพระยา8.jpg
  ล่องแพ ทานอาหาร บรรยากาศสุดฟิน ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมือง 4 แควต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถม แต่นึกภาพไม่เคยออกถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ เ...

 • 2019-02-23-08-13-43.jpg
  ทริปไพรเวททัวร์ พาเที่ยวสุราษฎร์ธานีสุดชุ่มฉ่ำเน้นทัวร์กิจกรรมทางน้ำ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเขื่อนรัชชประภา เขาสก คีรีรัฐ และแก่งกรุง เดินทาง 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ทริปนี้ RKA TOUR มีโอ...

 • หินพัด1.jpg
  จุดชมวิวหินพัด หินมหัศจรรย์ หินพัด แหล่งท่องเที่ยวอันซีนใหม่ของสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ รูปคล้ายใบพัด (แฉกหนึ่งของใบพัดเร...

 • 2018-08-04-12-03-28.jpg
  ถนนคนเดิน เกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทยรองจากเกาะภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวบันเทิงทุกร...

 • เกาะสมุย3.jpg
  วัดพระใหญ่เกาะฟาน เกาะสมุย วัดพระใหญ่เกาะฟาน แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากหินตาหินยายแล้ว ก็มีวัดพระใหญ่เกาะฟาน ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง...

 • DSCF2074.JPG
  พาเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากอำเภอท่าชนะ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น จากเดิมที่ต้องใช้เส้นทางไปหมู่เกาะอ่างทองจากเกาะสมุยที่ต้องไปพักค้างคืนบนเก...

 • DSCF1688.JPG
  หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลสุดสวยฝั่งอ่าวไทย หมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นแหล่งท่องเที...

 • 20180421_๑๘๐๔๒๒_0001.jpg
  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดสุด ในการไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี...

 • ฐานทัพเรือพังงา31.jpg
  เที่ยวฐานทัพเรือพังงา วันนี้มีเรื่องเล่าความประทับใจยามเมื่อได้ไปเยือน ฐานทัพเรือพังงา ซึ่งตั้องอยู่ที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แต่ก่อนการเที่ยวฐานทัพหรือค่ายทหารอาจ...

 • 2018-09-22-10-37-11.jpg
  เที่ยวไร่เกษมสุข ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ไร่เกษมสุข เป็นสวนเกษตรยุคใหม่ อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเกษตรชีวภาพที่ผนวกการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ทำให้เป็นแหล่งท่องเที...

 • 2018-09-22-13-56-00.jpg
  ร้านอาหารคุณปื้ด เย็นตาโฟ เย็นตาโฟ ใช้หมึกสด เจ้าแรกและเจ้าเดียวในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้านตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. เมนูทั้งร้านข...

 • 2018-09-22-14-39-02.jpg
  เล้งต้มแซ่บ โกอั้น หาดใหญ่ กระดูกหมูต้มแซ่บ หรือที่นิยมเรียกกันว่าเล้งต้มแซ่บ กำลังเป็นอาหารยอดนิยมอย่างรวดเร็ว ใครไปเที่ยวหาดใหญ่มีร้านเล้งต้มแซ่บของโกอั้น อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน ...

 • ภูเก็ต5.jpg
  เที่ยวชมอาคารย้อนยุค ชมความเจริญรุ่งเรืองครั้งอดีตของภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของโลกแล้ว ภูเก็ตเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต...

 • ล่องแก่งสุราษฎร์ธานี.jpg
  ล่องแก่งสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มีพื้นที่รวมประมาณ 541 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่า 4 อำเภอของสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผืนป่ารอยต่ออำเภอ ท่าชนะ ไชยา วิภาวดี และ คีรีร...

 • พระธาตุอิงฮัง.jpg
  พาเที่ยวสะหวันนะเขตประเทศลาว ได้รับสมญาว่า เมืองที่หัวใจเต้นช้า ทริปนี้เดินทางระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ส่วนนึงเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกส่วนหนึ่งนัดเจอกันที่สนามบินด...
Visitors: 259,383
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0