งานชักพระ สุราษฎร์ธานี

RKA Tour เปิดทริปพิเศษ พาเที่ยวงานชักพระประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ  เดือน 11  ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกปี  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คืองานประเพณีชักพระ -  ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว  เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้อนุรักษ์สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี  จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัดโดยเฉพาะ

ความเป็นมาของประเพณีชักพระ  จะถือเอาวันออกพรรษา  วัดต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบางจังหวัดของภาคใต้ จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศลและสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล เรียกว่าชักพระ ซึ่งมีทั้งการชักพระทางบกและชักพระทางน้ำ  เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวใน “เทโวโรหนสูตร” สืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา  ครั้นถึงวันออกพรรษา จึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์พิภพสู่โลกมนุษย์  โดยมีบันไดทิพย์ ทั้ง 3  ได้แก่   

1. บันไดทองอยู่ทางขวามือ  เป็นที่ลงแห่งฝูงเทพยดา ที่ตามเสด็จ  
2. บันไดเงินอยู่ทางซ้ายมือ  เป็นที่ลงแห่งหมู่พรหม 
3. บันได้แก้วอยู่ท่ามกลาง   เป็นทางเสด็จของพระพุทธเจ้า

เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวต่างยินดี  ชวนกันเฝ้ารอตักบาตรรับเสด็จอย่างคับคั่ง จนเกิดประเพณี  ตักบาตรเทโวขึ้น ควบคู่กับประเพณีชักพระ

ประเพณีชักพระฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำกันทั้งทางบก – ทางน้ำ ก่อนถึงวันออกพรรษาทุกปี  วัดและชาวบ้านที่อยู่ ในละแวกใกล้เคียงจะช่วยกันจัดเตรียม  รถ  เรือ ประดับประดาตกแต่งสวยงาม แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบก  (นมพระ) เมื่อถึงวันออกพรรษาแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน  ซึ่งต้องมีขนมชนิดหนึ่ง  เรียกว่าขนมต้ม ต่อจากนั้นจะเริ่มชักเรือพระ - รถพระ ออกจากวัดไปสมโภช  พร้อมกับตีกลองโพนไปตลอดทาง  เพื่อประกาศให้รู้ว่า มีการชักพระแล้ว

การทอดผ้าป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จะแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น คือ การทอดผ้าป่าหน้าบ้าน  ทำติดต่อกันมานานจนกระทั่งสมัยที่  “ขุนโชคชัยการ”  เป็นกำนัน  ต.ตลาด  อ.เมือง  มีการทอดผ้าป่าในวันลากพระน้ำ เป็นที่สนุกสนานแต่ก็เลิกรากันไป  ในปี  พ.ศ. 2467  “นางพยอม  สารสิน”  ได้ชักชวนให้มีการทอดผ้าป่าหน้าบ้านขึ้นมาอีกทำอยู่หลายปี  จนกระทั่งชราภาพ   เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีรับเป็นผู้จัด  ครั้นปี พ.ศ. 2530  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เห็นว่างานชักพระ – ทอดผ้าป่า เป็น งานใหญ่   ชาวต่างเมืองสนใจ  จึงรับเข้าเป็นงานประจำของจังหวัด  จนถึงปัจจุบัน

เมื่อถึงวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 11  ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไป  อาคารบ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงาม  และตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธชาดก  เกี่ยวกับนรกสวรรค์   มีภาพเขียน  ภาพปั้น  บางพุ่มจะมีคนรวมกันหลาย ๆ  คน  ร่วมกันจัดเป็นพุ่ม ๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดพุ่มผ้าป่า  คือ ผ้า 1 ผืน  ห้อยไว้บนพุ่มไม้  สำหรับภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล และปิ่นโต 1 เถา  พร้อมอาหาร  เพราะในวันนั้นพระจะไม่ออกบิณฑบาตตามปกติ  ด้วยเหตุนี้จึงเรียกพุ่มผ่าป่าในวันนี้ว่า “ผ้าป่าข้าวสุก” นอกจากนั้นยังมีของอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัย แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าของพุ่มนั้น ๆ   

การแข่งขันเรือยาว  ซึ่งมีควบคู่กับงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า  สร้างความสนุกสนานและสีสันบรรยากาศในลำน้ำตาปี  อีกทั้งการแข่งขัน  เรือพาย  และการประกวดเรือแต่ง  จากประเพณีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำตาปีเป็นจุดกำเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  คือ เรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์  

RKA TOUR เปิดทริปพิเศษ พาท่านไปเที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า ประเพณีสุดยิ่งใหญ่อลังการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนำเที่ยวสุดคุ้ม ให้ท่านได้ชมความสวยงามและอลังการของขบวนเรือพระจากวัดต่าง ทั้งเรือพระทางบกและเรือพระทางน้ำกว่าร้อยวัด ท่านจะได้มีโอกาสทำกุศลยิ่งใหญ่ทำบุญเกิน 100 วัดในวันเดียว และสำหรับท่านที่จองโปรแกรมทัวร์เดินทางภายในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของงาน ทาง ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานีมีโปรแกรมจัดเลี้ยงต้อนรับสุดอลังการ 1 มื้อฟรี (รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ถ้าการจองเต็มแล้ว) โดยมีโปรแกรมแนะนำ ดังนี้    

Visitors: 30,069