พบปะผู้ประกอบการนำเที่ยวจากจีน

ททท. จัดงานเจรจาเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการนำเที่ยวเฉิงตูและผู้ประกอบการนำเที่ยวสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่  3-8 มีนาคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู ประเทศจีน และสายการบิน สปริง แอร์ไลน์ นำผู้ประกอบการนำเที่ยวจำนวน 6 ราย จากเฉิงตูประเทศจีน มาศึกษาดูงานการท่องเที่ยวภาคแผ่นดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและจัดรายการนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสต่อไป

ในการนี้ มีกำหนดการวันที่ 3 มีนาคม เวลา 15.30 น. มีหมายกำหนดการให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านนำเที่ยว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทสุราษฎร์ อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) , SC World Express , บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด (RKA TOUR) และผู้ประกอบการด้านโลจิสติค จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทพันทิพ (1970) จำกัด และ บริษัท ดิเอิร์ธทรานสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมพบปะกับผู้ประกอบการนำเที่ยวชาวจีนเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการจัดนำเที่ยวในลักษณธ B2B ในลำดับต่อไป

จากการพบปะสัมมนาครั้งนี้ กับกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวชาวจีนจากเฉิงตู ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่จากอำเภอท่าชนะพานักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะอ่างทอง รวมทั้งการพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำศึกษาธรรมชาติแนวปะการังที่อ่าวปะการัง 100ไร่ของอำเภอท่าชนะ ของบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวจากจีนเป็นพิเศษ เพราะเป็นเส้นทางใหม่ ที่ร่นระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้มากกว่าเส้นทางเดิมเป็นอย่างมาก รวมทั้งความโดดเด่นในการท่องเที่ยวชุมชนชาวเล อาหารทะเลสดราคาไม่แพง และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอื่นๆ ภาคฝั่งของสุราษฎร์ธานีได้อย่างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  ก็เชื่อว่าในอนาคต จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับคุณภาพ ซึ่งทีมงานของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์เอง ก็ต้องเตรียมพัฒนาบุคคลากรให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ดียิ่งขึ้นในเร็วๆ นี้

สุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ที่ให้โอกาส ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้จัดสรรโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีเสมอมา ขอบคุณ ททท. สำนักงานเฉิงตูที่พาผู้ประกอบการชาวจีนมาเชื่อมโยงกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคฝั่ง(แผ่นดิน) และสนับสนุนล่ามช่วยในการสื่อสารทำให้การประสานงานง่ายและสะดวกมากๆ ขอบคุณสายการบินสปริง แอร์ไลน์ ที่ทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ขอบคุณมากๆ ครับผม

                ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  / ผู้บริหาร บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

Visitors: 28,001